Renowacja ikon św. Piotra i Pawła w Samborzu

ks. Igor Habura, 11.07.2021

W niedzielę 11 lipca, w przeddzień święta św. Piotra i Pawła, do Samborza powróciły po renowacji ikony św. apostołów.

Ikony trafiły do renowacji w 2020r. z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abpa Jerzego i inicjatywy Stowarzyszenia św. Piotra i Pawła we Wrocławiu. Inicjatorką prac była przewodnicząca Stowarzyszenia Pani Lubomiła Rydzanicz. Ikony trafiły do Supraśla pod opiekę ikonografa Jana Grygoruka i pani Agnieszki Andrzejczak. Po wielu pracach związanych z pozbyciem się korników, usunięciem przemalowań oraz naprawą uszkodzonego płótna, ikonom przywrócono pierwotny blask. Ikony pochodzą z XIX w. i reprezentują styl akademicki w ikonografii.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii, na której obecnych było wielu darczyńców - członków oraz sympatyków Stowarzyszenia, proboszcz ks. Igora Habura przekazał na ręce Pani Rydzanicz pamiątkowy dyplom będący wyrazem wdzięczności parafii za sfinansowanie renowacji ikon.

Całość uroczystości zwieńczyło gromkie Mnohaja Leta dla wszystkich darczyńców, budowniczych oraz fundatorów Cerkwi św. Paraskiewy w Samborzu.

Cofnij