Wydanie Płyty CD – Całonocnego Czuwania, w opr.muz. A. Archangielskiego

ks. Bogdan Repeła , 28.11.2017

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego studenci i grono pedagogiczne Szkoły Śpiewu i Języka Cerkiewnosłowiańskiego Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej podjęli trud nagrania płyty CD całonocnego czuwania w opr. muz. A. Archangielskiego pod dyrygenturą pani Anny Andrianow, jako dedykację i wyraz wdzięczności śp. Arcybiskupowi Jeremiaszowi, założycielowi szkoły.

Celem działalności szkoły jest wykształcenie nowych kadr psalmistów, którzy w przyszłości wzięliby na siebie odpowiedzialność związaną z organizacją śpiewu w parafiach diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

Płyta ukaże się w sprzedaży na początku grudnia bieżącego roku. Zapraszamy do jej odsłuchania i refleksji.

Za: http://www.lubin.cerkiew.pl/parafia/

Cofnij