Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Reformacja: między ideą a realizacją – aspekty śląskie, polskie, europejskie”

ks. Andrzej Jaroszuk, 10.12.2017

W dniach 7–8 grudnia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Reformacja: między ideą a realizacją – aspekty śląskie, polskie, europejskie” zorganizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego w związku z przypadającą w bieżącym roku 500. rocznicą wystąpienia Marcina Lutra. Obrady odbyły się w Audytorium Instytutu Historycznego oraz w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, które było współorganizatorem konferencji i towarzyszącej jej wystawy.

Na konferencję zaproszono Arcybiskupa Jerzego Prawosławnego Ordynariusza Wrocławskiego i Szczecińskiego, którego reprezentował ks. Andrzej Jaroszuk. W konferencji wzięli udział udział referenci reprezentujący ośrodki naukowe z Norwegii, Czech, Niemiec oraz uniwersytety we Wrocławiu, Kielcach, Gdańsku, Katowicach, Opolu, i Zielonej Górze.

Zdjęcia za: www.twitter.com/luteranie_wroc

Cofnij