Spotkanie abp Jerzego z bp Johannem Schneider Halle i Wittenbergi

ks. Andrzej Jaroszuk, 11.12.2017

9 grudnia abp Jerzy spotkał się z biskupem Kościoła Ewangelickiego Środkowych Niemiec (EKM) Johann Schneider, odpowiedzialnym za współpracę z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym.

Spotkanie miało charakter roboczy. Omawiano sytuację Cerkwi Prawosławnej w Polsce po utracie w przeciągu roku trzech ważnych hierarchów PAKP i wyborze nowych. Dyskutowano na temat partnerstwa pomiędzy PAKP i EKM w dziedzinie działań na rzecz dialogu, wzajemnej współpracy i zachowania wartości chrześcijańskiej Europy. Abp Jerzy wyraził gotowość do kontynuacji dalszej współpracy realizując już rozpoczęte inicjatywy. Biskup Johann Schneider podziękował za przyznanie Nagrody Głównej – Świadectwo Miłosierdzia Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos, wręczonej dla Kościoła Ewangelickiego w Środkowych Niemczech za wsparcie rzeczowe, merytoryczne i finansowe działalności charytatywnej.

W spotkaniu arcybiskupowi Jerzemu towarzyszyli sekretarz diecezji ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz oraz ks. Andrzej Jaroszuk.

Zdjęcia: ks. Mieczysław Oleśniewicz

Cofnij