Wigilia Kultur i Narodów w Gorzowie Wielkopolskim

ks. Jarosław Szmajda, 11.12.2017

W niedzielę 10 grudnia w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim po raz jedenasty, z inicjatywy Ewy i Edwarda Dębickich ze Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Papuszy, zorganizowano Wigilię Narodów.

W tym roku przy wigilijnym stole zasiedli: Romowie, Łemkowie, Górale Czadeccy, Poleszucy, Ukraińcy, Lwowiacy, Wilniuki, Niemcy oraz przedstawiciele społeczności żydowskiej - łącznie około stu osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli marszałek województwa lubuskiego pani Elżbieta Anna Polak oraz prezydent Gorzowa Wielkopolskiego pan Jacek Wójcicki. Podczas uroczystości wystąpił “Sotiria” - Chór Parafii Prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Gorzowie Wielkopolskim, który wykonał 3 kolędy. Dyrygentem chóru jest Aleksander Lewczyszyn.

W tym roku spotkanie wigilijne rozpoczęło się modlitwą Ojcze Nasz. Warte podkreślenia jest to, że wykonał ją w języku cerkiewnosłowiańskim Chór „Sotiria”, po czym błogosławieństwa udzielił ks. Jarosław Szmajda, proboszcz gorzowskiej Parafii Prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy. Na stole wigilijnym oprócz opłatka znalazła się również prosfora. Nie zabrakło i akcentu łemkowskiego jakim był czosnek i sól.

Zdjęcia za: www.gorzow.pl

Cofnij