Walne zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Toruniu

Eliasz Hunczak, 14.12.2017

9 grudnia w Toruniu odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W dorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów BMP, w tym również z Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Diecezję reprezentowała pięcioosobowa grupa w składzie: Eliasz Hunczak, Daria Kuziak, Paweł Cebulski, Mateusz Stafiniak, Orest Kuropka oraz diecezjalny opiekun młodzieży ks. Mariusz Kiślak.

Spotkanie rozpoczęła Święta Liturgia w toruńskiej cerkwi pw. św. Mikołaja, której przewodniczył Arcybiskup Bielski Grzegorz. Następnie podczas obrad zaprezentowane były sprawozdania z działalności wszystkich bractw diecezjalnych i Centralnego Zarządu Bractwa. Przeprowadzono także głosowanie udzielające absolutorium i wybory uzupełniające do Centralnego Zarządu.

Spotkanie ukazało przekrój inicjatyw, jakie były podjęte w mijającym roku w skali kraju. Było również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i integracji osób zaangażowanych w działalność Bractwa Młodzieży Prawosławnej.

Zdjęcia: ks. Mariusz Kiślak

Cofnij