Wydano książkę abp. Jeremiasza "Powrót do Raju"

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 06.03.2022

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji abp. Jerzego, w związku ze zbliżającą się piątą rocznicą śmierci błogosławionej pamięci abp. Jeremiasza – ukazała się książka Władyki „Powrót do Raju”. Podczas niedzielnej Boskiej Liturgii abp Jerzy zaprezentował książkę podkreślając, że jest ona wiernym oryginałem, wydanym bez żadnych zmian czy przeróbek.

Wydawcą jest Diecezja Wrocławsko-Szczecińska oraz Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, dystrybucji podjęło się Wydawnictwo Bratczyk.

Książka będzie dostępna w parafiach w ciągu najbliższych kilku dni.

Poniżej prezentujemy fragment przedmowy:

Okres przygotowawczy do Wielkiego Postu, jak również sam Wielki Post, stanowiły dla ś.p. arcybiskupa Jeremiasza (Anchimiuka) swoistą soczewkę, przez którą można było zobaczyć, czym w istocie jest Cerkiew prawosławna. Gdyby nie było tego zbawiennego okresu, wszystko inne w życiu liturgicznym Cerkwi straciłoby swoje znaczenie. Nawet Pascha nie mogłaby być tak przeżywana, jak ma to zawsze miejsce w prawosławiu, gdybyśmy wyeliminowali z naszego życia Wielki Post, bądź nawet go trochę zmodyfikowali, czy nawet delikatnie zreformowali. Wielki Post jest wartością nadrzędną i mogą to zrozumieć tylko ci, którzy chociaż raz spróbowali go przeżyć. Wynikająca z niego korzyść broni się sama i stanowi obiektywny argument potwierdzający świętość tego wyjątkowego czasu. Mając taką świadomość, również i arcybiskup Jeremiasz szczególnie cenił ten czas, postrzegając go w kategoriach wielkiego daru Boga. Nikt z nas nie wie, o czym Władyka myślał podczas postnych nabożeństw, ale przyglądając się jego twarzy, nie trudno było dostrzec, że dokonywał w swoim wnętrzu jakiejś pogłębionej modlitewnej analizy. I to skrupulatnej analizy wszystkiego. Umiał nadać sens nawet zwykłym czytaniom starotestamentowym, może czasami subiektywnie, ale świadczyło to, że Wielki Post i przygotowanie do niego były dla Niego świadomym i zawsze niepowtarzalnym, osobistym doświadczeniem. Władyka był człowiekiem niezwykle spostrzegawczym i skoncentrowanym liturgicznie. Modląc się uprawiał teologię, a uprawiając teologię wiedział, że jest ona możliwa i osiągalna tylko poprzez nabożeństwa i dzięki nabożeństwom. Swego doświadczenia nie odrywał od rzeczywistości, od jej problemów i wyzwań, dlatego umiał głosić tak kazania, aby słuchacze wiedzieli, że nabożeństwa Cerkwi prawosławnej nie są reliktem przeszłości, ani też suchą formą religijnego obyczaju, lecz tlenem niezbędnym do prawdziwego życia człowieka.

Życzę wszystkim czytelnikom duchowej korzyści z lektury tej niedużej, ale cennej publikacji i proszę o modlitwę za duszę ś.p. arcybiskupa Jeremiasza – Hierarchy wyjątkowego i na zawsze obecnego w naszej pamięci.

+Jerzy

Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński

Cofnij