Wielkopostne rekolekcje duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

ks. Igor Habura, 03.04.2022

W sobotę 2 kwietnia we Wrocławiu Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył wielkopostnym rekolekcjom duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

Podczas Boskiej Liturgii Władyka z okazji nadchodzącego święta Paschy nagrodził ks. Michała Kovala i ks. Bogdana Repełę prawem noszenia krzyża z ozdobami, ks. ihumena Jerzego Omelianiuka prawem noszenia palicy, ks. Marcina Prokopiuka i ks. Mariuszka Kiślaka podniósł do godności protoiereja, nagrodził prawem noszenia kamiławki ks. Adama Horbala oraz diakona Andrzeja Ważowskiego prawem noszenia podwójnego orarionu.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do zebranych zwrócił się abp Jerzy. Władyka podziękował duchowieństwu za przybycie i pozdrowił ze „świętem diecezji”, którym są wielkopostne rekolekcje. Władyka zwrócił szczególną uwagę na potrzebę stałej pracy nad sobą każdego z ojców, wynikającej z odpowiedzialności za powierzonych wiernych. W swoim słowie szczególną uwagę Władyka zwrócił na rolę sumienia: “Nie jesteśmy ani twórcami ani panami swojego sumienia i nie od nas zależy co nam powie. To prawo Boże zapisane w naszych sercach. Każdy chrześcijanin i każdy kapłan w szczególności powinien codziennie wsłuchiwać się w głos swojego sumienia” - powiedział Władyka.

Szczególne podziękowania skierowała do duchowieństwa za wszystkie podejmowane przez nich akcje i działania charytatywne w kontekście wojny na Ukrainie.

Kończąc Jego Ekscelencja nagrodził Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia ks. mitrata Leona Karpiuka z okazji 40-lecia święceń kapłańskich.

Cofnij