Podusmowanie 40 dni akcji pomocowych parafii w Szczecinie

Maciej Papke, 09.04.2022

Od ponad 40 dni parafia świętego Mikołaja Cudotwórcy w Szczecinie działa jako punkt pomocowy dla uchodźców z Ukrainy. Przez ten czas przez bramę parafii przewinęło się kilkadziesiąt transportów na Ukrainę, wjechała ponad setka dostaw od darczyńców. Działania szczecińskiej cerkwi od blisko trzech tygodni skupiają się na pomocy osobom, które uciekły przed wojną na Ukrainie i wichry wojny przywiały je do miasta nad Odrą. Akcja została usystematyzowana – punkt przygotowuje każdego dnia pakiety żywnościowe, a proces wydawania artykułów został wyznaczony w konkretnych godzinach. Jak dużym zainteresowaniem cieszy się to miejsce na mapie Szczecina świadczą kolejki potrzebujących, które powstają na godzinę przed umówionym czasem otwarcia. Każdego dnia jest obsługiwanych ponad 100 rodzin. W znacznej większości są to kobiety z dziećmi. W tym czasie mają też one dostęp do cerkiewnego magazynu rzeczy – do posegregowanych i co ważne wyselekcjonowanych jakościowo ubrań, a także sprzętów typu wózki, przewijaki itp.

Największym zapotrzebowaniem punktu pomocy jest obecnie prowiant – bo takie jest największe zapotrzebowanie wśród uchodźców będących w Szczecinie.

Dzięki pomocy wielu parafian, osób dobrej woli, instytucji i przede wszystkim zaangażowaniu o. Pawła Stefanowskiego i matuszki Olgi, udaje się codziennie pomóc każdej osobie, która stanie na terenie parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Szczecinie. Niemniej, cały czas jest czynne konto „zbiórka środków na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy”, gdyż większość zakupów jest ostatnio czyniona z pieniędzy parafialnych.

Należy wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie pomocy – pomocy duchowej. Nasza parafia w ostatnich latach powiększyła liczbę wiernych, zaś w ostatnim miesiącu ją podwoiła. Wiele osób przychodzących do cerkwi potrzebuje porady duchowej, pokrzepienia. Patrząc nie tylko przez specyfikę czasu – Wielkiego Postu – kolejki do sakramentu pokajania nie kończą się. Tym bardziej duże uznanie dla wspomnianego proboszcza Pawła Stefanowskiego i o. Giennadija za ich naprawdę ofiarną posługę! Bogu niech będzie chwała i dziękczynienie.

931020 4795 0000 9202 0478 7810 z dopiskiem: „zbiórka środków na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy

BIC (SWIFT): BPKOPLPW Number PL93 1020 4795 0000 9202 0478 7810 St. Nicolaus Orthodox Church in szczecin “for refugees”.

Cofnij