Wielki Czwartek - czytanie 12 Ewangelii o Męce Chrystusa

ks. Igor Habura, 22.04.2022

Wieczorem Władyka przewodniczył nabożeństwu jutrzni z czytaniem 12 fragmentów Ewangelii opowiadających o ostatnich godzinach życia Chrystusa. To wyjątkowe nabożeństwo rozpoczyna Triduum Paschalne Cerkwi Prawosławnej. Jutrznia Wielkiego Piątku, sprawowana zwyczajowo wieczorem poprzedzającego dnia, jest wprowadzeniem w przeżywanie dramatycznych wydarzeń Wielkiego Piątku. Czytane fragmenty Ewangelii mówią o ostatniej wieczerzy, pojmaniu Jezusa w ogrodzie Getsemani, procesie przed żydowskim Sanhedrynem i Piłatem oraz Śmierci na Krzyżu. Ostatnia z czytanych Ewangelii mówi o złożeniu ciała Mesjasza do grobu i zapieczętowaniu go przez strażników.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiało wiele pięknych i wzruszających hymnów pełnych teologicznej głębi. Najbardziej charakterystycznym z nich jest 15 antyfona 6 tonu:

“Dzisiaj na drzewie wisi Ten, który na wodach ziemię zawiesił. Na króla aniołów zakładana jest korona cierniowa. W szatę hańby przyobleczony jest Ten, Który niebo przyodziewa obłokami. Policzkowany jest Ten, który w Jordanie uwolnił Adama. Gwoździami przybity jest Oblubieniec Cerkwi. Włócznią przebity jest Syn Dziewicy. Kłaniamy się cierpieniom Twym, Chryste. Kłaniamy się cierpieniom Twym, Chryste. Kłaniamy się cierpieniom Twym, Chryste. Okaż nam Twe chwalebne Zmartwychwstanie!”

Hymn ten podczas nabożeństwa wykonał Władyka Jerzy, można go obejrzeć TUTAJ.

Po zakończeniu nabożeństwa wierni, w ciszy i skupieniu podchodzili do stojącego na środku Cerkwi Ukrzyżowania, aby w milczeniu pokłonić się strasznemu cudowi - Bogu, który przyszedł umrzeć dla zbawienia zbuntowanych przeciwko Niemu ludzi.

Cofnij