Abp Jerzy wziął udział w uroczystościach nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego kard. Kurtowi Kochowi

za: www.opole.gosc.pl, 04.06.2022

3 czerwca na Uniwersytecie Opolskim miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatu UO, podczas którego nadano tytuł doktora honoris causa przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurtowi Kochowi.

Laudację doktora honoris causa wygłosił ks. prof. Zygfryd Glaeser. - W myśleniu o Kościele nasz dostojny doktor honoris causa cechuje się niezwykłą odwagą. Widzi jego słabości i stawia problemowe pytania, szukając na nie odpowiedzi, których sednem jest dobro człowieka, zwłaszcza to ostateczne. Nie chce Kościoła zamkniętego, ekskluzywnego, opornego na dialog ze światem. Dopomina się o aktywniejszy udział świeckich w życiu Kościoła. Odżegnuje się jednak od ekstremalnych ujęć, jakąkolwiek przybierałyby one formę - powiedział.

Na uroczystości obecny był Jego Ekscelencja abp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, który jako rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie był jednym z recenzentów dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa - kard. Kurta Kocha.

Cofnij