"Koncert muzyki cerkiewnej" w Ząbkowicach Śląskich

o. ihumen Spirydon (Kuziak), 10.06.2022

W sobotę 4 czerwca o godz.16, bezpośrednio przed samym koncertem, w ząbkowickiej cerkwi pw.św.Jerzego sprawowana była uroczysta Wieczernia, którą celebrował o. Spirydon - proboszcz parafii. Na nabożeństwie śpiewał Chór św.Jerzego.

O godz.17 rozpoczął się koncert, w którym wystąpił Chór św.Jerzego z Ząbkowic Śląskich. Chór powstał w ubiegłym roku z błogosławieństwa abpa Jerzego i był to jego drugi występ w ząbkowickiej cerkwi. Chór stanowią zarówno parafianie ząbkowiccy, jak i mieszkańcy Wrocławia, Poznania, Świdnicy oraz osoby przybyłe do naszego kraju z Ukrainy. Chór jest wielowyznaniowy, śpiewają w nim zarówno prawosławni, jak i rzymscy katolicy. Dyrygentem chóru jest Pani Anna Andrianow.

Gościem specjalnym sobotniego koncertu była Pani dr Agnieszka Drożdżewska z Wrocławia (Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego), która wystąpiła przed ząbkowicką publicznością ze swoim wykładem pt.: “Oblicza kultury muzycznej Ząbkowic Śląskich od czasów najdawniejszych do współczesności”.

Koncert rozpoczął troparion do św.Jerzego. Następnie zebranych gości przywitał proboszcz parafii o. Spirydon. Dalszą część koncertu poprowadziła chórzystka Chóru św.Jerzego, Pani Mariola. Po oficjalnym powitaniu gości ze swoim wykładem wystąpiła Pani dr Agnieszka Drożdżewska. Na koncercie obecni byli zaproszeni goście. Wśród nich: współorganizator koncertu, Pan Paweł Onyśków - Dyrektor Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki, Pani Dorota Sierka - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich.

Miłą niespodzianką na zakończenie koncertu było wspólne zaśpiewanie jednej z ektenii przez Pana Dyrektora i Panią Dyrektor wraz z chórem.

Przypominamy, że ząbkowicka cerkiew od kilku lat znajduje się w stanie remontu i dzięki dotacji: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Gminy Ząbkowice Śląskie udało się zabezpieczyć tą część świątyni, w której odbył się koncert.

Cofnij