Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów - Pięćdziesiątnica

lektor Jakub Greś, 13.06.2022

Uroczystościom Święta Zesłania Ducha Świętego na Apostołów we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W przeddzień święta, 19 czerwca, arcybiskup Jerzy w asyście duchowieństwa katedralnego przewodniczył Całonocnemu Czuwaniu.

Nazajutrz, w świąteczną niedzielę arcybiskup Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii. W trakcie nabożeństwa oczytano fragmenty Pisma Świętego:

czytanie z Księgi Dziejów świętych Apostołów, (Dz 2, 1-11):

“A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże”

oraz czytanie świętej Ewangelii według św. Ap. i Ewangelisty Jana (J 7, 37-52; 8, 12):

“A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Tedy niektórzy z ludu, usłyszawszy te słowa, rzekli: To jest naprawdę prorok. Inni mówili: To jest Chrystus; a jeszcze inni mówili: Czy z Galilei przyjdzie Chrystus? Czy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid? Powstał więc z powodu niego rozłam między ludem. Niektórzy z nich chcieli go pojmać, lecz nikt nie podniósł ręki na niego. Przyszli tedy słudzy do arcykapłanów i faryzeuszów, którzy ich zapytali: Dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Wtedy odpowiedzieli im faryzeusze: Czy i wy daliście się zwieść? Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszów uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona: Czyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj Pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”

Po wysłuchaniu czytań ze słowem do wiernych zwrócił się Władyka. W swojej homilii zwrócił uwagę na teologiczne znaczenie święta Zesłania Świętego Ducha na apostołów. Bóg Ojciec objawiał się światu przede wszystkim przez głos mówiący, jako Ten którego nikt nigdy nie widział, Syn Boży objawił się jako człowiek dlatego mówimy o nim jako o Wcielonym Słowie, a Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci ognistych języków. św. Grzegorz Palamas mówił, że Duch święty zstąpił jako język żebyśmy zrozumieli Słowo, bo inaczej nie moglibyśmy zrozumieć to co mówił do nas Jezus Chrystus. Apostołowie dopiero po zstąpieniu Świętego Ducha zrozumieli to co mówił im wcześniej Chrystus. Arcybiskup Jerzy zauważył że dzień Zstąpienia Ducha Świętego na apostołów jest dniem narodzenia Cerkwii. Celem życia chrześcijanina jest zdobywanie łaski Ducha Świętego. Zdobywanie łaski Ducha Świętego pozwala widzieć nie tylko w człowieku Chrystusa i Boga ale także w otaczającym nas świecie.

Podczas Liturgii bardzo licznie zgromadzeni wierni tradycyjnie w większości przystąpili do Eucharystii. Po zakończeniu nabożeństwa, zgodnie z prawosławna tradycją liturgiczną sprawowano świąteczną wieczernię z czytaniem modlitw „kolenopryklonnych”.

Wieczorem o godzinie 17 odprawiono świąteczną jutrznię wprowadzającą do drugiego dnia Zielonych świąt - dnia św. Ducha.

Cofnij