Wykład "Post Apostolski. Cechy osobowości Apostołów Piotra i Pawła"

Lubomiła Rydzanicz, 01.07.2022

W niedzielę 26 czerwca po Boskiej Liturgii w sali katechetycznej przy Katedrze we Wrocławiu, ks.prot. Grzegorz Cebulski wygłosił wykład “Post Apostolski. Cechy osobowości Apostołów Piotra i Pawła”.

W pierwszej części wykładu Ks. Grzegorz przypomniał o znaczeniu modlitwy i postu w życiu codziennym człowieka. Natomiast w dalszej części spotkania ks. Grzegorz przedstawił cechy Apostołów: Piotr i Paweł to jedność przeciwieństw; Paweł z wyboru był samotnym. Chciał, aby ludzie go naśladowali i będąc wolnymi, w pełni służyli Bogu. Piotr był żonaty, a w pracy apostolskiej jego żona była jego towarzyszką i pomocnicą. Piotr poszedł do obrzezanych, natomiast Paweł „strząsając z nóg proch z synagogi,” udał się do pogan. Miłość do Chrystusa postawiła ich obok siebie.

Prelegent przypomniał zebranym iż na każdej św. Liturgii cytowane są słowa obu Apostołów. Są one umieszczone w modlitwie przed św. Pryczastią: Jest to wyznanie Piotra wygłoszone w Cezarei Filipowej: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego”, oraz Pawłowe słowa: „Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy”. Co nam to mówi o takiej różnicy między dwoma apostołami? Że każdy w Cerkwi jest inny. I ta różnica jest prawdziwym błogosławieństwem, jeśli istnieje jedność wiary i zjednoczenie miłości. Zupełnie odmienni w każdej sytuacji życiowej: w wychowaniu, temperamencie, wykształceniu, statusie rodzinnym – stoją obok siebie, zjednoczeni jedną wiarą, jedną żądzą skruchy, jednym pragnieniem służenia Synowi Bożemu. Ludzie powinni być różni, nieredukowalni do siebie. Jeśli istnieje powiedzenie że „.. nie ma niezastąpionych ludzi”, to u Boga każdy jest wyjątkowy i każdy jest niezastąpiony. Najważniejsze, że istnieje wspólna wiara. o. Grzegorz zachęcił słuchaczy do częstej modlitwy skierowanej do Apostołów, aby i w nas pojawiły się ich cechy - byłego rybaka z Galilei i byłego ucznia Gamailela. W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób,wykazywali duże zainteresowanie temat em spotkania i zagadnieniami dotyczącymi życia duchowego chrześcijanina.,jak odnaleść się w dzisiejszej codzienności. Organizator Spotkania Stowarzyszenie Prawosławne im.Św . Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu.

Cofnij