Uroczyste wręczenie podziękowań za pracę wolontariacką na rzecz Uchodźców z Ukrainy

za: www.chat.edu.pl, 01.07.2022

30 czerwca podczas uroczystego posiedzenia Senatu ChAT Jego Magnificencja prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) Rektor ChAT oraz dr hab. Bogusław Milerski – prorektor ds. finansów i rozwoju dokonali uroczystego wręczenia podziękowań osobom angażującym się w pracę na rzecz Uchodźców z Ukrainy.

Mowę obrazującą działania pomocowe realizowane w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w związku z wybuchem wojny wygłosiła prof. dr hab. Renata Nowakowsk-Siuta – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT. Pani Dziekan podziękowała studentom, absolwentom oraz nauczycielom akademickim ChAT za inicjatywę i podjęty trud w organizacji i przeprowadzeniu lekcji języka polskiego, uruchomieniu zajęć integracyjnych z elementami nauki języka polskiego, zajęciami plastycznymi, zabawą i aktywnościami ruchowymi dla dzieci Uchodźców z Ukrainy, za zaangażowanie i gotowość do bezinteresownej pracy na rzecz dobra innego człowieka.

Podziękowania otrzymali: dr Joanna Kluczyńska, mgr Iwona Nowakowska, dr Andrzej Michalski, dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska, dr Elżbieta Aleksiejuk, mgr Wioletta Gębska, mgr Elżbieta Byrtek.

Słowa podziękowania za zaangażowanie w działania pomocowe skierowane zostały również do mgr Bogumiły Fliszkiewicz – pełnomocnika dziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. pomocy uchodźcom.

Podczas posiedzenia Senatu ChAT za działania na rzecz społeczności studenckiej wyróżniony został mgr Marek Szałajski- twórca Pracowni Działań Twórczych AzylArt, w której studenci zapoznają się z różnymi narzędziami, materiałami, technikami rysunkowymi i malarskimi, zagadnieniami języka komunikacji wizualnej, a także niektórymi elementami arteterapii w dziedzinie plastyki. Ważnym przyczynkiem do powstania i działań twórczych w Pracowni AzylArt jest przekonanie o dużym znaczeniu sztuki w procesie wychowawczym.

Zrealizowane w ramach działania pracowni prace studentów tworzą obecnie wystawę, którą można obejrzeć w siedzibie Uczelni.

Cofnij