Promocja oficerska na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

za: www.powp.wp.mil.pl, 11.07.2022

9 lipca br. na Placu Gołębim wrocławskiego Rynku odbyła się uroczysta promocja oficerska 385 absolwentów AWL. Promowani na pierwszy stopień oficerski zostali studenci 5-letnich studiów wojskowych i słuchacze 6-miesięcznego studium oficerskiego.

– Dołączyliście do elitarnego grona oficerów Wojska Polskiego. Jest to wielkie wyróżnienie. To również wielkie zobowiązanie. Spełniliście swoje marzenia, swoje ambicje. Teraz będziecie ponosić odpowiedzialność za swoich podwładnych, będziecie współodpowiadać za bezpieczeństwo Naszej Ojczyzny – Polski – powiedział Wicepremier Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Akademii Wojsk Lądowych.

– Bierzecie na siebie obowiązek służby Ojczyźnie wszędzie i w każdej potrzebie. Stajecie się dziś oficerami Wojska Polskiego. Przed Wami wyzwania związane ze służbą w coraz nowocześniejszej, profesjonalnej armii. Współczesna armia potrzebuje ludzi z charakterem i inicjatywą, którzy z własnej woli i z pełną świadomością podejmują wyzwania. Potrzebuje ludzi z entuzjazmem, którzy nie boją się samodzielnego podejmowania trudnych decyzji. Potrzebuje ludzi takich jak Wy! Niech motto naszej Uczelni „Veritas, Honor, Patria” – „Prawda, Honor, Ojczyna” stanowi dla Was moralny drogowskaz w dalszej służbie Ojczyźnie! - tymi słowami zwrócił się do nowo promowanych Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych płk dr hab. Piotr Płonka.

Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonali: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund T. Andrzejczak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Marek Sokołowski. Absolwenci, podchodząc do podium, przyklękali na nim, a promujący wypowiadał słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”. Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”.

„Nowo mianowanym podporucznikom gratuluję pierwszego sukcesu na ścieżce wojskowej kariery. Gratuluję również decyzji o wstąpieniu w szeregi korpusu oficerskiego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasach, kiedy wymaga to szczególnego poczucia odpowiedzialności i odwagi” – zwrócił się do nowo promowanych oficerów gen. dyw. rez. Andrzej Reudowicz Doradca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego odczytując list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Andrzeja Dudy.

List Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbiety Witek odczytał Poseł na Sejm RP Pan Paweł Hreniak: “Ukończenie Akademii Wojsk Lądowych to niewątpliwie powód do dumy i satysfakcji. Wiem, ze ciężko i solidnie zapracowaliście na oficerskie szlify. Ufam, że dysponując fachową wiedzą możecie mieć ogromny wpływ na przyszłość armii. Jednocześnie znajomość Waszej Uczelni, profesjonalizm jej kadry i zaangażowanie słuchaczy, a także przykład Waszych poprzedników umacnia mnie w przekonaniu, że swój żołnierski obowiązek wypełniać będziecie w sposób godny i rzetelny”.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zwrócił się do bohaterów uroczystości słowami – To na nas oficerach spoczywa odpowiedzialność za naszych podwładnych, za ich wyszkolenie, rozwój i bardzo często za ich życie, jeżeli taka będzie potrzeba. Pamiętajcie o ostatnich słowach Waszego dzisiejszego ślubowania „i nigdy Cię nie zawiodę Ojczyzno”. Cała Polska dziś na Was patrzy i cała Polska dziś Wam ufa.

Prymus Akademii Wojsk Lądowych słowa podziękowania skierował do kadry dowódczej i dydaktycznej Uczelni. – Za podjęty trud i ogrom starań włożonych w stworzenie odpowiednich warunków kształcenia, w sposób szczególny, chciałabym podziękować w imieniu wszystkich absolwentów Panu Rektorowi - Komendantowi Akademii Wojsk Lądowych, płk. dr. hab. Piotrowi Płonce. To dzięki Pańskiej uważnej trosce, inicjatywom i pracom organizacyjnym, jakość naszego kształcenia była na najwyższym poziomie. Kadrze dowódczej i dydaktycznej za profesjonalizm, okazywane nam wsparcie i pomoc. Dziękujemy za niezwykle trudne i mozolne kształtowanie naszych wnętrz oraz wskazanie nam, którymi ścieżkami podążać, aby osiągać upragnione cele i żyć zgodnie z etosem służby – powiedziała ppor. Anita Szczech.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: Biskup Pomocniczy Wrocławski - Wikariusz Generalny ks. bp Jacek Kiciński, Naczelny Kapelan Ewangelicki Biskup Wojskowy ks. bp Marcin Makula, przedstawiciel Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego ks. ppor. Igor Habura.

Zgodnie z tradycją, prymus AWL (absolwent studiów 5-letnich) ppor. Anita Szczech, otrzymał nagrodę od Prezydenta RP – Szablę Honorową Wojska Polskiego. Minister Obrony Narodowej wyróżnił kordzikiem honorowym Sił Zbrojnych RP ppor. Wojciecha Matejko. Ppor. Dominik Kaniowicz, który ukończył stadia wojskowe z trzecią lokatą, otrzymał nagrodę rzeczową od Rektora-Komendanta AWL.

Najlepszych podporuczników, za uzyskanie wysokich wyników w wykonywaniu zadań służbowych, przejawianie inicjatywy w służbie i wzorową postawę, Rektor-Komendant AWL wyróżnił pierścieniami pamiątkowymi Uczelni oraz nagrodami rzeczowymi. Wyróżnieni zostali: ppor. Anita Szczech, ppor. Wojciech Matejko i ppor. Dominik Kaniowicz (absolwenci studiów 5-letnich) oraz ppor. Anna Sikora, ppor. Grzegorz Dzięgielewski (absolwenci 6-miesięcznego studium oficerskiego).

Promocję zakończyła defilada pododdziałów absolwentów, na czele których maszerowały Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych i kompania honorowa AWL.

Młodzi podporucznicy zasilą szeregi jednostek i instytucji wojskowych na terenie całego kraju.

Cofnij