Abp Jerzy na święcie apostołów Piotra i Pawła na św. Górze Jawor

za: www.orthodox.pl, 14.07.2022

Dwa dni przed świętem Apostołów Piotra i Pawła, już po raz 32. w historii, wyruszyła w tym roku ze Świątkowej piesza pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej na Świętą Górę Jawor. Pielgrzymi przeszli szlakiem Męczenników naszej Ziemi Świętych Maksyma Sandowicza oraz Pawła i Joanny Szwajków.

11 lipca o godz. 1700, nabożeństwem Całonocnego Czuwania w cerkwi Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy w Hańczowej – rozpoczęły się uroczystości pamięci Św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Wieczornemu nabożeństwu przewodniczył arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, wraz z arcybiskupem przemyskim i gorlickim Paisjuszem, w asyście duchowieństwa naszej diecezji jak też i gościa z Czech Ks. mitrata Jozefa Fejsaka z Brna. Śpiewał męski chór Kliros Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach pod dyrekcją ks. Jarosława Grycza, wprowadzając wiernych w szczególny modlitewny świąteczny nastrój.

W sam dzień święta o godz. 900 rozpoczyna się spotkanie Hierarchów w odrestaurowanej wysowskiej cerkwi p.w. Św. Archanioła Michała. Stąd wierni wraz z duchowieństwem udają się na Św. Górę Jawor, gdzie o godz. 1000 rozpoczyna się św. Liturgia celebrowana przez Arcybiskupów: lubelskiego i chełmskiego Abla, wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego oraz przemyskiego i gorlickiego Paisjusza. Arcypasterzom asystuje duchowieństwo Diecezji Przemysko-Gorlickiej oraz gość z Czech. Służbę diakońską pełnią protodiakoni: ks. Antoni Jary i ks. Marek Waszczuk z Lublina. Po Ewangelii, do licznie zebranych wiernych, z pouczającym słowem zwrócił się Arcybiskup Abel.

Duchowy nastrój św. Liturgii sprawowanej na polowym ołtarzu, wśród szumu drzew i śpiewu ptaków, wzbogacił chór parafialny z Krynicy Zdroju pd. mistrza Piotra Trochanowskiego.

Podczas Liturgii wzniesiono modlitwy za spokój dusz niewinnych ofiar tragicznej „Akcji Wisła” oraz obozu w Jaworznie.

Po zakończeniu św. Liturgii Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Arcybiskup Abel dokonał poświęcenia wotywnego krzyża przyniesionego przez pielgrzymującą młodzież.

Na zakończenie jaworskich uroczystości Władyka Paisjusz zwrócił się ze słowem podziękowania do przybyłych na nasze uroczystości zacnych gości w osobach arcybiskupów Abla i Jerzego. Ordynariusz podziękował także za obecność Wójtowi Gminy Uście Gorlickie p. Zbigniewowi Ludwinowi i Mistrzowi Sztuki Ludwisarskiej p. Zbigniewowi Felczyńskiemu z Taciszewa. Władyka wyraził wdzięczność duchowieństwu, wiernym i pielgrzymom, którzy tak licznie przybyli na święto nie zważając na niesprzyjającą pogodę. Arcybiskup złożył serdeczne życzenia wszystkim Piotrom i Pawłom oraz opiekunom Św. Góry Jawor ks. mitratowi Włodzimierzowi Kaniukowi i ks. ihumenowi Maksymowi.

Przed opuszczeniem tego świętego miejsca wszyscy wierni mogli wzmocnić swe siły fizyczne gorącą zupą przygotowaną przez ks. Włodzimierza i ihumena Maksyma.

Cofnij