Niedziela V po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 17.07.2022

W V Niedziela po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie nabożeństwa odczytano fragment świętej Ewangelii według św. Mateusza (Mt 8,28 - 9,1):

“W owym czasie gdy Jezus znalazł się na drugim brzegu, w krainie Gadareńczyków, dwaj opętani, wyszedłszy spomiędzy grobów, zagrodzili Mu drogę. Byli pełni takiej dzikości, że nikt nie mógł przejść tą drogą. I poczęli krzyczeć: Czego chcesz od nas, Synu Boga? Czy po to przyszedłeś, by nas nękać jeszcze przed czasem? Znajdowało się tam również, w pewnej odległości, wielkie stado pasących się świń. Mówiły więc demony do Jezusa: Jeśli nas wypędzisz, poślij nas w tę trzodę świń. I powiedział im: Idźcie. Ruszyły więc i wstąpiły w świnie. I oto całe stado zwaliło się z urwistego brzegu do morza i zostało pochłonięte przez fale. Pasterze zaś uciekli i przybywszy do miasta, opowiedzieli wszystko o tym, jak opętani zostali uleczeni. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa. A gdy Go zobaczyli, prosili, ażeby opuścił ich kraj. Wstąpiwszy tedy do łodzi, przeprawił się z powrotem na drugą stronę i przybył do swego miasta”

Po wysłuchaniu słów Ewangelii do licznie zgromadzonych wiernych zwrócił się, przebywający we Wrocławiu na szkoleniu kapelanów wojskowych, ks. prot. Piotr Rajecki z katedry Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. W swojej homilii podkreślił destrukcyjną rolę nadmiernego przywiązania do rzeczy ziemskich, które może okazać się przeszkodą w przyjęciu Chrystusa.

W trakcie nabożeństwa większość zgromadzonych w świątyni wiernych przystąpiła do misterium Ciała i Krwi Chrystusa.

Cofnij