Uroczystości ku czci św. Mikołaja w Legnicy

ks. Lubomir Worhacz, 22.12.2017

19 grudnia, w dzień pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy w Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy odbywały się uroczystości ku czci patrona cerkwi, drugiego święta parafialnego. Święto obchodzone jest z kilku przyczyn: jako pamięć patrona kaplicy w Ewangelickim Kościele Pokoju w Jaworze, gdzie odbywały się pierwsze nabożeństwa dla wiernych Ziemi Legnickiej; ponieważ w ikonostasie legnickiej cerkwi, przywiezionym z Włodawy, patronalne miejsce zajmuje ikona św. Mikołaja; oraz na pamiątkę tego, że w 1976 r., w dzień św. Mikołaja biskup Aleksy Jaroszuk, ówczesny ordynariusz diecezji, dokonał poświęcenia legnickiej cerkwi po jej zakupie, adaptacji i generalnym remoncie.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w przeddzień nabożeństwem wieczornym. W dzień święta duchowni odczytali akatyst w cześć świętego, po którym sprawowano Liturgię Świętą, podczas której homilię wygłosił ks. mgr Igor Habura. Liczna część wiernych przystąpiła do św. Spowiedzi i św. Eucharystii. Następnie odsłużono „moleben” do świętego Mikołaja połączony z uroczystością poświęcenia „slawskiego kolacza”.

W uroczystościach uczestniczyli ks. prot. dr Roman Dubec dziekan Okręgu Gorlickiego, proboszcz Katedralnej Cerkwi p.w. Świętej Trójcy w Gorlicach, ks. prot. mgr Andrzej Grycz proboszcz Parafii p.w. Opieki Matki Bożej w Bielance, pełniący obowiązki proboszcza w parafiach Kunkowa i Leszczyny, ks. prot. Sławomir Sorokanycz proboszcz Parafii p.w. Świętych Kosmy i Damiana w Studzionkach i ks. mgr Igor Habura wikariusz Katedralnej Cerkwi p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu oraz proboszcz Parafii p.w. św. Paraskiewy w Samborzu. Na zakończenie uroczystości głos zabrał ks. prot. Roman Dubec, który przekazał wiernym serdeczne pozdrowienia od Jego Ekscelencji Paisjusza Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego oraz wszystkich bardzo serdecznie zaprosił do odwiedzenia Ziemi Łemkowskiej.

Zdjęcia: Monika Worhacz, Aleksandra Habura

Cofnij