Spotkanie Wigilijne w Klubie Garnizonu Wrocław

ks. Grzegorz Cebulski, 24.12.2017

20 grudnia chór Oktoich wystąpił z koncertem kolęd podczas corocznego Spotkania Wigilijnego w Klubie Garnizonu Wrocław – swojej macierzystej jednostce. Uroczystości przewodził Dowódca Garnizonu Wrocław gen bryg. Wojciech Lewicki . Prawosławny Ordynariat WP reprezentował ks. płk Aleksander Konachowicz. W spotkaniu udział wzięli: ks. bp Andrzej Siemieniewski wraz z ks. prałatem płk. Januszem Radzikiem, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych - Sekretarz Miasta Wrocławia Włodzimierz Patalas oraz Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, dowódcy, komendanci jednostek wojskowych, przedstawiciele instytucji wojskowych dyslokowanych we Wrocławiu oraz przedstawiciele służb mundurowych. Na spotkaniu nie zabrakło reprezentantów organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i związków byłych żołnierzy działających w Garnizonie Wrocław.

W trakcie przemówienie dowódca przypomniał o bardzo ważnym dniu, jaki przypada 21 grudnia, a mianowicie Dzień Pamięci o Poległych i Zmarłych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa: „To jakże ważny dzień dla całych sił zbrojnych, który przypomina nam o żołnierskiej ofierze wszystkich naszych kolegów, dla których misja okazała się tą ostatnią. Ufamy, że pamięć o nich, nie tylko nie zaginie, ale stanie się na zawsze częścią naszej bogatej tradycji wojskowej”.

Zdjęcia: Ryszard Godlewski

Cofnij