Abp Jerzy przewodził XXVII Pielgrzymce Wojska i Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę

za: www.powp.wp.mil.pl, 24.08.2022

W dniach 17-19 sierpnia br. po raz dwudziesty siódmy odbyła się Piesza Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych na Św. Górę Grabarkę, której przewodził Jego Ekscelencja abp Jerzy - Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

18 sierpnia o godzinie 8:00, w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach rozpoczęła się Boska Liturgia, której przewodniczył JE abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w asyście księży kapelanów różnych formacji. W nabożeństwie uczestniczyli zaproszeni goście, pielgrzymi, parafianie oraz mieszkańcy Siemiatycz. Bezpośrednią kontynuacją było spożycie wspólnego śniadania, które przygotował 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

W trakcie przemarszu pielgrzymów witali mieszkańcy pobliskich miejscowości, częstując ich owocami i produktami płodów ziemi. Pątnikom nieustannie towarzyszyły różne formy modlitwy, zarówno śpiew pieśni sakralnych jak i cicha kontemplacja nadchodzących wydarzeń Przemienienia Pańskiego. W tradycji pielgrzymowania niezwykle istotnym jest obrzęd poświęcenia i postawienia krzyża wotywnego, który jest niesiony na barkach żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Po postawieniu krzyża głos zabrał Prawosławny Ordynariusz Wojskowy dziękując w pierwszej kolejności Bogu za dar życia i wszelkie dobra którymi nas otacza. Następnie hierarcha dziękował Panu Ministrowi za decyzję w sprawie organizacji pielgrzymki. Słowa podziękowania popłynęły również w stronę wszystkich organizatorów i koordynatorów oraz całej wspólnoty 27. Pieszej Pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. Głos zabrał także Pan gen. bryg. Grzegorz Skorupski, wyrażając wdzięczność za możliwość uczestniczenia w tak podniosłym i budującym duchowo wydarzeniu.

W tegorocznej pielgrzymce udział wzięli: Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych Słowackiej Armii, przedstawiciele Brygady Międzynarodowej LITV-POL-UK, gen. broni pil. rez. Jan Śliwka, gen. dyw. rez. Anatol Czaban, gen. bryg. Grzegorz Skorupski, gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Ministra Sprawiedliwości – Pan Paweł Makarowski, kadm. prof. Tomasz Szubrycht – Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – płk Krzysztof Napiórkowski, płk Tomasz Rożniakowski, płk Robert Dmuchowski, Dyrektor Biura Generalnego Służby Więziennej – płk Elżbieta Krakowska, Dowódca Garnizonu Białystok i 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego – płk Paweł Lachowski, Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Sławomir Kocanowski, przedstawiciel Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej – płk Paweł Mieleszko, Dowódca 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Michał Małyska, I zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – insp. Jacek Kumpiałowski, Zastępca Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku – podinsp. Artur Jabłoński, przedstawiciel Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej – mjr SG Piotr Dederko, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach – bryg. Sylwester Uściniak.

Bezpośrednio po wykonaniu pamiątkowych fotografii z poszczególnymi formacjami, wszyscy zgromadzeni udali się na wspólny obiad w obozowisku wojskowym.

Podczas pielgrzymowania i pobytu na tym świętym miejscu Prawosławny Ordynariusz Wojskowy wraz z podległym mu duszpasterstwem zanosił modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie oraz zawierzał Opiece Bożej całą naszą Ojczyznę.

Cofnij