Ruch służbowy

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 29.08.2022

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr:

33/2022/A Ks. Adama Horbala zwolnił ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej Zwiastowania Najświętszej Maryji Bogarodzicy w Malczycach, z dniem 31 sierpnia 2022r.

34/2022/A Ks. dr. Pawła Gocko mianował proboszczem Parafii Prawosławnej Zwiastowania Najświętszej Maryji Bogarodzicy w Malczycach, z dniem 1 września 2022r.

41/2022/A Ks. Eduarda Tarkovskiego zwolnił ze składu kleru Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej z dniem 1 września 2022r.

Cofnij