Lubińska pielgrzymka na Święto Przemienienia Pańskiego na Świętą Górę Grabarkę

ks. Bogdan Repeła, 29.08.2022

Z Błogosławieństwem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wroclawsko-Szczecińskiego, Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie w dniach 17-19 sierpnia 2022r. zorganizowała autokarową pielgrzymkę na świętą Górę Grabarkę.

Wczesnym rankiem w środę 17.08.2022r. 45-cio osobowa grupa pielgrzymów pod duchową opieka ks. prot. Bogdana Repeły rozpoczęła autokarową pielgrzymkę na Święto Przemienienia Pańskiego na Świętą Górę Grabarkę od udziału w nabożeństwie molebna w Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie. W drodze na święto wierni zapragnęli odwiedzić jeszcze kila miejsc. Pierwszą była nowo wybudowana Cerkiew Hagia Sofia w Warszawie, w której bardzo serdecznie i gościnnie przyjął pielgrzymów ks. protodiakon Mariusz Łopatiuk. Duchowny przybliżył zebranym historię i życie cerkwi. Następnie pielgrzymi przybyli na cmentarz wolski w Warszawie, aby móc pomodlić się przy grobie śp. Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jeremiasza. Następnie grupa udała się na nocleg do Monasteru w Supraślu. Kolejnego dnia pielgrzymi mieli możliwość w supraskim monasterze wziąć udział w jutrzni i świętej Boskiej Liturgii. Młodzież raz z braćmi czynnie uczestniczyła podczas nabożeństw na klirosie. Po nabożeństwach pielgrzymi udali się do monasterskiej krypty, w której spoczął po tragicznej śmierci w katastrofie smoleńskiej śp. Arcybiskup Miron (Chodakowski), gdzie wzniesiono modlitwę panachidy. Następnie pielgrzymi udali się do żeńskiego Monasteru w Zwierkach, aby pokłonić się Relikwiom Świętego Męczennika Gabriela Zabłudowskiego, jak również poznać miejsce modlitwy i życia monastycznego sióstr niosących posługę w Zwierkach. Kolejnymi miejscami pielgrzymowania były Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Dubinach, w progu której przywitał pielgrzymów proboszcz parafii ks. prot. Andrzej Busłowski zapoznając pielgrzymów z historią parafii i zapraszając także do spotkania w Cerkwi w zupełnie wyjątkowym miejscu Puszczy Białowieskiej – Krynoczce, która wywarła na pielgrzymach ogromne wrażenie, miejscu które z pewnością warto odwiedzić. Pielgrzymi zostali serdecznie przyjęci i otoczeni duchową opieką proboszcza, a także serdecznie ugoszczeni przez matuszkę dr Lillę Busłowską. Nie tracąc dnia nasza grupa wyruszyła do męskiego Monasteru w Sakach. W cerkwi wierni modlitewnie pokłonili się Ikonie Świętego Cudotwórcy Dymitra Sołuńskiego, patrona klasztoru, aby po krótkiej chwili odpoczynku móc odwiedzić jeszcze jeden monaster przed przybyciem na Świętą Górę Grabarkę, monaster w Zaleszanach. Tam na grupę pielgrzymów oczekiwały siostry klasztoru, przyjmując naszych pielgrzymów bardzo serdecznie opowiadając o niezwykłym miejscu, w którym żyją, modlą się i pracują na chwałę Bożą. Siostry przekazały na ręce ks. prot. Bogdana Repeły w darze na modlitewną pamięć ikonę Matki Bożej Zaleszańskiej oraz ikonę Świętych Męczenników z Zaleszan, aby patronowali nad pielgrzymami i wszystkimi wiernymi naszej Cerkwi.

Po tych niezwykłych spotkaniach wielu świętych miejsc świętego prawosławia w Polsce grupa pielgrzymów udała się na Święto Przemienienia Pańskiego na Świętą Górę Grabarkę biorąc udział we wszystkich nabożeństwach. Pielgrzymi postanowili z modlitwą, wiarą i nadzieją ofiarować krzyż wotywny na Świętej Górze Grabarce w intencji własnych rodzin oraz wszystkich wiernych naszej diecezji. Krzyż poświęcono i wkopano tuż przy zachodniej części świątyni. Rano 19.08.2022r. po głównym świątecznym nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii święta Przemienienia Pańskiego nasza grupa jeszcze przed wyjazdem do Lubina odwiedziła prawosławny męski Monaster Świętego Onufrego w Jabłecznej, po czym duchowo ubogaceni i wiarą pokrzepieni wrócili do własnych domów i swoich rodzin.

Cofnij