Autokarowa pielgrzymka z Wrocławia na św. Górę Grabarkę

Lubomiła Rydzanicz, 29.08.2022

Tradycyjnie, co roku, z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego, Stowarzyszenie Prawosławne im. Śww. Apostołów Piotra i Pawła we Wrocławiu, zorganizowało autokarową pielgrzymkę na Św. Górę Grabarkę w dniach 17-20 sierpnia 2022r, by wziąć udział w obchodach Święta Przemienienia Pańskiego.

Dwudziestu pięciu pielgrzymów, z Wrocławia, Legnicy, Zgorzelca, Opola, Kędzierzyna-Kożla, Jeleniej Góry i Samborza uczestniczyło w nabożeństwach na Św. Górze, gdzie ks. Bazyli Sawczuk, opiekun duchowy pielgrzymki, odprawił panichidę przy grobie świętej pamięci arcybiskupa Aleksego (Jaroszuka) oraz archimandryty Atanazego Sienkiewicza. Po zakończonych uroczystościach, w drodze do Supraśla, w monasterze w Zwierkach pielgrzymi pokłonili się relikwiom Św. Gabriela Zabłudowskiego. W sobotę zaś uczestniczyli w liturgii w Ławrze Supraskiej, a następnie zwiedzili cerkiew Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy oraz pomodlili się przy grobie arcybiskupa Mirona.

Cofnij