Spotkanie przedświąteczne w Przemkowie

ks. Igor Popowicz, 28.12.2017

15 grudnia Dom Kultury w Przemkowie wypełnił się po brzegi podczas spotkania wigilijnego zorganizowanego przez burmistrza miasta Jerzego Szczupaka, przy udziale proboszczów parafii prawosławnej i rzymskokatolickiej. Ks. mitrat Igor Popowicz został poproszony o wyjaśnienie symboliki prosfory i innych tradycji bożonarodzeniowych, składając życzenia świąteczne. Ks. kanonik Krzysztof Mrukowicz odczytał fragment Świętego Pisma o Narodzeniu Jezusa Chrystusa. Łemkowski zespół najmłodszych „Łastiwczata” wystąpił z repertuarem kolęd śpiewanych w cerkwi, wystąpiły również inne zespoły śpiewając tradycyjne kolędy polskie. Następnie delektowano się postnymi potrawami pobłogosławionymi przez duchownych. Powszechnie wyrażano pogląd o kontynuacji takich ubogacających kulturowo spotkań w następnych latach.

Zdjęcia: E. Habura

Cofnij