Wakacyjna pielgrzymka prawosławnej młodzieży do Wilna

Lilla Busłowska , 29.08.2022

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i Całej Polski oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego odbyła się młodzieżowa pielgrzymka do Wilna zorganizowana przez parafię pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach i parafię pw. Świętej Trójcy w Lubinie.

W ostatnich dniach wakacji, 23 - 25 sierpnia br. młodzież pod duchową opieką ks. prot. Andrzeja Busłowskiego, proboszcza parafii pw. Zaśnięcia NMP w Dubinach (diecezja Warszawsko-Bielska) i ks. prot. Bogdana Repeła, proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Lubinie (diecezja Wrocławsko-Szczecińska) wyruszyła na Litwę. Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy Bractwa Młodzieży Prawosławnej działającego przy obu parafiach.

Młodzież z Lubina swoją pielgrzymkę rozpoczęła 22 sierpnia. Po pokonaniu niemal siedmiuset kilometrów młodzi ludzie zebrali się na modlitwy wieczorne w cerkwi w Dubinach. Następnego dnia wcześnie rano na molebnie przed wyjazdem zebrała się już cała grupa pielgrzymów. W drodze do Wilna młodzież miała okazję skorzystać z atrakcji Parku Wodnego w Druskiennikach. Po zakwaterowaniu w monasterskim hotelu, przyszedł czas na wieczorny spacer po Wileńskim Starym Mieście Wszyscy zanurzyli się w wyjątkowym klimacie stolicy Litwy. Urokliwe, wąskie brukowane uliczki, ukazywały coraz to nowe zabytki architektury.

Kolejny dzień młodzież rozpoczęła od uczestnictwa w Świętej Liturgii. Historię Monasteru Św. Ducha w Wilnie oraz historię Prawosławia na Litwie przybliżył młodzieży jeden z mnichów o. Nikita. Uczestnicy pielgrzymki tego dnia mieli także możliwość pokłonić się relikwiom trzech św. męczenników wileńskich: śww. Antoniego, Jana i Eustachego.

Po nabożeństwie wszyscy udali się na dalsze zwiedzanie Wilna: do Ostrej Bramy z ikoną Ostrobramską Matki Bożej, a także min. do Kościoła św. Teresy i katolickiej katedry św. Stanisława, do Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Cerkwi św. Paraskiewy, i Cerkwi św. Mikołaja. Młodzież miała także okazję szerzej poznać historię Cerkwi prawosławnej w Polsce i na Litwie, przybliżyć wiadomości o Prawosławnym Seminarium Duchownym w Wilnie, podążać szlakiem wspólnego dziedzictwa kultury, odwiedzając min. miejsce gdzie powstała III część “Dziadów” Adama Mickiewicza i celę Konrada. Tego dnia młodzież udała się też na wzgórze Giedymina, z którego roztacza się piękna panorama Wilna.

Po wspólnym spacerze wszyscy wzięli udział w nabożeństwie całonocnego czuwania, by przygotować się do św. Liturgii, którą następnego dnia w cerkwi klasztornej Św. Ducha. sprawował Metropolita Wilna i całej Litwy Innocenty.

W drodze powrotnej młodzież odwiedziła cmentarz na Rossie, jedną z najważniejszych narodowych nekropolii. Pełni refleksji, duchowych wrażeń, przepełnieni radością wspólnego spotkania młodzi ludzie udali się do Polski. Wspólny czas, rozmowy, zakupione pamiątki, monasterska kuchnia pozwolą na długo zachować w pamięci to wyjątkowe spotkanie młodzieży obu diecezji. Wierzymy, że stanie się ono inspiracją do rozwijania i realizacji wielu wspólnych dzieł i inicjatyw w ramach działalności parafialnej i bractw młodzieży prawosławnej.

Wspólne pielgrzymowanie młodzieży prawosławnej z dwóch krańców Polski poprzedzone było spotkaniem w formie zdalnej, zebraniem Redaktorów Prawosławnych Mediów Internetowych – Głos Wiary, w którym uczestniczyła młodzież zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej z Lubina z jego opiekunem duchowym, ks. prot. Bogdanem Repełą i prawosławną młodzieżą z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Dubinach, którego opiekunem jest ks. prot. Andrzej Busłowski. Media te prowadzone są z błogosławieństwa Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jerzego, Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławsko-Szczecińskiego.

Głos Wiary online, to prawosławny portal, gazeta i radio internetowe, których inicjatorami są młodzi ludzie z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie pod opieką ks. Bogdana Repeła, Do współpracy zaprosili już prawosławnych wiernych, a od pewnego czasu współpracują z młodzieżą prawosławną z Dubin, Hajnówki i okolic.

Wszystkim uczestnikom wspólnego wyjazdu życzymy, by przepełnieni duchową radością, nową energią, witalnością i motywacją wrócili do codziennych obowiązków nowego roku szkolnego.

Cofnij