Rozpoczął się remont wieży cerkwi Św. Arch. Michała w Przemkowie

ks. Igor Popowicz, 30.08.2022

Rozpoczął się remont 45 metrowej wieży cerkwi Św. Arch. Michała w Przemkowie. Przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Urzędu Miasta Przemków, oraz wkładowi własnemu parafii w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków prace naprawczo-malarskie potrwają do końca września.


Cerkiew Św. Arch. Michała w Przemkowie była pierwotnie ewangelickim kościołem, powstałym w latach 1744–1746 i gruntownie przebudowanym w latach 1775–1776. Późnobarokowa, w konstrukcji szkieletowej, na planie prostokąta, nakryta dachem dwuspadowym, w wewnątrz z emporami. Jej strzelista wieża pochodzi z lat 1871–1872. Od 1949 jest świątynią parafialną Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. We wnętrzu cerkwi znajduje się ikonostas z ikonami autorstwa mnicha Alipiusza z klasztoru w Jabłecznej (lata 60. XX w.). Pozostały ikonograficzny wystrój wnętrza jest dziełem profesora Adama Stalony-Dobrzańskiego z ASP w Krakowie. W cerkwi zachowały się również elementy starszego wyposażenia, np. barokowa ambona.

Cofnij