Święto parafialne w Głogowie

Daniel Gałczyk, 13.09.2022

W dniach 05-06 września 2022 w Parafii Prawosławnej Św. Męczennika Maksyma Gorlickiego w Głogowie odbywały się uroczystości Święta Parafialnego.

Uroczystości związane z chramowym prazdnykiem rozpoczęto nabożeństwem Wielkiej Weczerni, odprawionym w wigilię święta, tj. 05. września 2022 o godz. 17.oo. Nabożeństwo celebrowali ks. proboszcz mitrat dr Dariusz Ciołka wraz z ks. prot. Sławomirem Sorokanyczem. Po zakończonej modlitwie ks. prot. Sławomir Sorokanycz złożył ciepłe pozdrowienia na ręce ks. Proboszcza i Parafian z okazji obchodzonego święta.

W dzień świąteczny 06. września 2022 obchody związane z głogowską małą Paschą rozpoczęły się o godz. 10.oo uroczystą Liturgią Świętą, która celebrowana była przez przybyłe duchowieństwo naszej diecezji. Tj. wraz z ks. Proboszczem w nabożeństwie uczestniczyli: ks. mitrat Sławomir Kondratiuk – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Zimnej Wodzie i dziekan lubińskiego dekanatu, ks. mitrat Igor Popowicz – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Przemkowie i dziekan zielonogórskiego dekanatu, ks. prot. Lubomir Worhacz – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Legnicy, ks. prot. Sławomir Sorokanycz – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Studzionkach, ks. prot. Bogdan Repeła – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Lubinie, ks. prot. Michał Koval – Proboszcz Parafi Prawosławnych w Słubicach i Torzymiu, ks. Adam Horbal – Proboszcz Parafii Prawosławnej w Michałowie. Słowo na Liturgii Św. do zgromadzonych wiernych skierował ks. mitrat Igor Popowicz. W płomiennej homilii podkreślił on, że pomimo niewielkiej liczebności wiernych Bóg nikogo nie pozostawia, a tych, którzy – tak jak Św. Maksym – będą konsekwentnie pielęgnować św. prawosławną wiarę swoich przodków zostaną nagrodzeni. Albowiem Bóg nie pozostawia tego, kto w Niego wierzy. Traktując jako wzór Św. Męczennika Maksyma, który poświęcając siebie dla Boga i bliźnich, w imię prawdy i miłości, miał siłę sprostać wszelkim przeciwnościom, a w chwili próby niezachwianie trwał przy Św. Prawosławiu i teraz jako nasz Opiekun wznosi modlitwy za nas grzesznych. I tylko taka chrześcijańska postawa może przybliżyć nas do otrzymania jedynej i najważniejszej nagrody – życia wiecznego.

Na uwieńczenie Prazdnyka po Św. Liturgii odbył się krestnyj chod wokół Cerkwi Św. Maksyma w Głogowie z czytaniem 4 Ewangelii. Święto parafialne zakończyło się tradycyjną agapą, na którą zaproszeni zostali wszyscy obecni na uroczystościach.

Cofnij