Niedziela XIII po Pięćdziesiątnicy

lektor Jakub Greś, 13.09.2022

W XIII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie nabożeństwa zabrzmiały:

Czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (21, 33-42):

“W owym czasie Jezus Chrystus powiedział tę przypowieść. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach.”

oraz czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (6,14-30):

“W owym czasie, usłyszał o Jezusie król Herod, [imię Jego bowiem stało się już znane]. Mówił, że to Jan Chrzciciel zmartwychwstał i stąd te moce w Nim. Inni zaś twierdzili, że to Eliasz, jeszcze inni mówili, że to prorok albo jeden z proroków. Słysząc to, Herod rzekł: – To Jan, którego kazałem ściąć, zmartwychwstał. Ów bowiem Herod kazał pojmać Jana i więzić w lochu. Stało się to z powodu Herodiady, żony Filipa, brata Heroda, którą ten poślubił. Jan mówił Herodowi: – Nie godzi ci się mieć żony [Filipa] brata twego. Herodiada zaś znienawidziła Jana i chciała go zabić. Nie mogła jednak. Herod bowiem bał się Jana, wiedząc, że jest to człowiek sprawiedliwy i święty, i chronił go. Za jego radą wiele czynił i chętnie go słuchał. Nastał jednak dzień dogodny. W swoje urodziny Herod wyprawił ucztę dla możnowładców, wyższych wojskowych i znakomitszych obywateli galilejskich. A gdy weszła córka owej Herodiady i zatańczyła, oczarowała tym Heroda i współbiesiadników. Wtedy król rzekł dziewczynce: – Proś mnie, o co chcesz, a dam ci. Wręcz jej przysiągł: – Dam ci wszystko, o co poprosisz, choćby to była połowa mego królestwa. Poszła zapytać matkę: – O co poprosić? A ona rzekła: – O głowę Jana Chrzciciela. I [dziewczynka] przybiegła natychmiast do króla z usilną prośbą: – Chcę, żebyś mi tu zaraz podał na tacy głowę Jana Chrzciciela. Król zasmucił się bardzo, ale ze względu na przysięgę złożoną wobec gości nie chciał odmówić. Zaraz więc posłał kata po głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu, przyniósł jego głowę na tacy i podał dziewczynce, a ona dała ją swej matce. Dowiedziawszy się o tym, uczniowie Jana przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je do grobu. Apostołowie zeszli się do Jezusa i zdali sprawę ze wszystkiego, co czynili i czego nauczyli”

Po wysłuchaniu niedzielnych czytań Ewangelicznych ze słowem do zebranych wiernych zwrócił się Arcybiskup Jerzy. Władyka Jerzy rozpoczął swoje kazanie odnosząc się do perykopy ewangelicznej naznaczonej na XIII niedziele po Pięćdziesiątnicy. Od tej niedzieli rozpoczyna się cykl czytań które nazywane są jako przypowieści. Dzisiejsza przypowieść opowiada o przewrotnych rolnikach. Przewrotni rolnicy to nie tylko kapłani i uczeni w piśmie ale to też Ci którzy w Starym Testamencie uważali się za naród wybrany który w opozycji do narodu Izraelskiego nie słuchał Boga, Bóg posyłał do nich różnych posłańców, proroków. Pierwsze niedzielne czytanie opowiada o tym co wydarzyło się ze św. Janem Prorokiem i Poprzednikiem, który tak jak inni prorocy Starego Testamentu został odrzucony. Następnie w swoim kazaniu Ekscelencja przybliżył wiernym postać oraz żywot św. Jana Chrzciciela.

Cofnij