Spotkania przedświąteczne dolnośląskich strażaków

ks. Marek Bonifatiuk, 03.01.2018

W czwartek 21 grudnia w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu odbyło się przedświąteczne spotkanie z udziałem dolnośląskich strażaków, w tym kadry kierowniczej Komendy Wojewódzkiej oraz komendantów miejskich i powiatowych PSP, druhów Związku OSP RP oraz kapelanów strażackich. Na spotkaniu był obecny także prawosławny dolnośląski kapelan wojewódzki ks. Marek Bonifatiuk, a także przedstawiciele wojska i policji, służb więziennictwa, górnictwa z kopalni „Turów”, GOPR, WOPR, GDDKiA oraz WFOŚi GW.

Wszystkich przybyłych powitał dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny. W swoim przemówieniu przedstawił działania dolnośląskich strażaków w 2017 r. zwracając szczególną uwagę na działalność ratowniczą, dorobek w zakresie doposażenia straży w sprzęt ratowniczy, rozbudowę bazy w tym rozbudowę wrocławskiej KW PSP, jak też doskonalenie współdziałania ratowniczego z różnymi podmiotami w tym krajów przygranicznych. Komendant mówił również o utworzeniu wspólnie z Arcybiskupstwem Wrocławskim polsko – czeskiego centrum wychodzenia z traum po trudnych akcjach ratowniczych. Na zakończenie swojego wystąpienia Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP przekazał najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne dla strażaków i seniorów pożarnictwa województwa dolnośląskiego oraz przyjaciołom braci strażackiej.

Głos zabrali również arcybiskup Józef Kupny, minister Beata Kempa i wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, którzy bardzo wysoko ocenili działalność strażaków dolnośląskich w mijającym roku, jak też zadeklarowali wspieranie straży w 2018 r. w tym podczas tworzenia centrum wychodzenia z traum. Wojewoda Paweł Hreniak wręczył st. bryg. Adamowi Koniecznemu samochód z przeznaczeniem dla strażaków wrocławskiej Komendy Wojewódzkiej PSP.

Po oficjalnej części uroczystości i złożeniu życzeń, wszyscy obecni zostali zaproszeni na tradycyjny wigilijny poczęstunek.

Oprócz wyżej wymienionego spotkania we Wrocławiu prawosławny dolnośląski kapelan strażaków brał udział w podobnych spotkaniach na terenie województwa dolnośląskiego organizowanych przez Powiatowe Komendy PSP oraz OSP.

Zdjęcia: archiwum kapelana wojewódzkiego PSP i OSP

Cofnij