Ruch służbowy

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 22.09.2022

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński dekretem nr:

41/2022/A Ks. Eduarda Tarkovskiego zwolnił ze składu kleru Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej z dniem 1 września 2022r.

46/2022/A Ks. Mitrata Sławomira Kondratiuka – Dziekana Okręgu Lubińskiego zwolnił ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zimnej Wodzie, z dniem 26 września 2022r.

47/2022/A Ks. Mitrata Sławomira Kondratiuka zwolnił ze stanowiska Dziekana Okręgu Lubińskiego, z dniem 26 września 2022r.

48/2022/A Ks. Mitrata Sławomira Kondratiuka zwolnił ze składu kleru Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej i błogosławił Mu na przejście do pracy duszpasterskiej w Diecezji Łódzko – Poznańskiej, z dniem 26 września 2022r. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy wyraził wdzięczność ks. Mitratowi Sławomirowi Kondratiukowi za długoletnią posługę kapłańską w Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej.

49/2022/A Ks. Gienadiusza Sahaidaka zwolnił ze składu kleru Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, z dniem 19 września 2022r.

50/2022/A Ks. Adama Horbala mianował na stanowisko Proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zimnej Wodzie, z dniem 27 września 2022r.

51/2022/A Ks. mgr. Lubomira Worhacza, Proboszcza Parafii Prawosławnej p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy, mianował na stanowisko Dziekana Okręgu Lubińskiego, z dniem 27 września 2022r.

Cofnij