Liturgia wigilii święta Narodzenia Chrystusa

ks. Igor Habura, 07.01.2018

Rankiem, w dzień wigilii święta Narodzenia Chrystusa, Jego Ekscelencja abp Jerzy w asyście duchowieństwa katedry sprawował Boską Liturgię. Bezpośrednio po jej zakończeniu rozpoczęła się Wieczernia, podczas której odczytane zostało osiem fragmentów Starego Testamentu zawierających proroctwa dotyczące narodzin Mesjasza. Po zakończeniu nabożeństwa Władyka zwrócił się ze słowem do wiernych, w którym nawiązał do słów z Listu ap. Pawła do Hebrajczyków „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1,1-2). Abp Jerzy podkreślał rolę starotestamentowych proroctw, które są szczególnie akcentowane podczas nabożeństw przygotowujących nas do tajemnicy Narodzenia Chrystusa.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij