Święta Bożego Narodzenia we wrocławskiej Katedrze

Redakcja, 09.01.2018

W święta Bożego Narodzenia, 7 stycznia, arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa odprawił świąteczną św. Liturgię św. Bazylego Wielkiego w Katedrze Narodzenia NMP we Wrocławiu. Po św. Ewangelii w swojej homilii zwrócił uwagę na istotę świąt Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus, przyjmując naturę ludzką znalazł się blisko człowieka – tak blisko, jak nigdy dotąd. Podzielił jego los, żył jego życiem, doświadczył wszystkiego, co trudne i bolesne, aby człowiek mógł zrozumieć, że to wszystko jest dowodem miłości Boga do człowieka. Władyka podkreślił zawsze aktualny charakter świąt Bożego Narodzenia, które każdy chrześcijanin powinien przeżywać w wymiarze indywidualnym.

Przed św. eucharystią ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej – odczytał Bożonarodzeniowe Orędzie św. Soboru Biskupów. Po zakończeniu nabożeństwa Władyka, duchowieństwo oraz bardzo licznie zebrani wierni wychwali Nowonarodzonego Jezusa Chrystusa, śpiewając kolędy. Wieczorem, o godzinie 17.00, abp Jerzy odprawił świąteczną „Wielką Wieczernię”, po której również śpiewano kolędy.

W drugim dniu świąt, 8 stycznia, abp Jerzy odprawił św. liturgię w Katedrze Narodzenia NMP we Wrocławiu. W tym dniu Cerkiew wspomina Synaksę Przenajświętszej Bogurodzicy. Wierni gromadzą się w świątyniach, aby wychwalać Matkę Bożą, bez Której nie byłyby możliwe Narodziny Jezusa Chrystusa. W swoim słowie Władyka opowiedział o liturgicznym znaczeniu tego dnia. Nawiązał również do wspominanych w tym dniu: św. Józefa Sprawiedliwego, św. Króla Dawida i św. Jakuba – brata Pańskiego.

Zdjęcia: ks. Mieczysław Oleśniewicz

Cofnij