Uroczystości 60-lecia parafii w Gorzowie Wielkopolskim

ks. Marcin Prokopiuk, 29.11.2022

27 listopada gorzowska parafia obchodziła uroczystości 60-lecia istnienia. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński w asyście przybyłego duchowieństwa: ks. Mitrata Andrzeja Demczuka, Dziekana Okręgu Szczecińskiego, ks. Prot. Jarosława Birylko ze Stargardu, o. Ihumena Spirydona Kuziaka – Proboszcza parafii w Ząbkowicach Śląskich, ks. Marcina Prokopiuka z Łobza, ks. Jarosława Mończaka oraz protodiakona Mieczysława Oleśniewicza z wrocławskiej katedry. Po odczytaniu perykopy ewangelicznej ze słowem do licznie zebranych wiernych zwrócił się ze słowami Arcybiskup Jerzy, podkreślając ważność w życiu chrześcijanina przykazań o miłości do Boga i bliźniego.

Podczas niedzielnych uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach: Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Biskup Mirosław Wola, Ks. Waldemar Grzyb – Proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Ulimiu, delegacja z Nadleśnictwa Bogdaniec, prof. Paweł Leszczyński – sekretarz gorzowskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Matuszka Walentyna Michalczuk z rodziną.

Na zakończenie części liturgicznej Ordynariusz Diecezji podziękował Proboszczowi, ks. Tomaszowi Mędryckiemu, wszystkim Gościom oraz wiernym. Podsumowując modlitewne spotkanie ks. Proboszcz szczególne podziękowania złożył Ordynariuszowi za modlitwę oraz podniesienia rangi święta swoją obecnością. Ks. Tomasz zwrócił się również ze słowami wdzięczności do p. Stefanii Mołodczak, która jest parafianką od samego początku istnienia gorzowskiej Parafii i przez wszystkie te lata wspiera ją swoim śpiewem oraz ogromnym zaangażowaniem.

Po liturgii św. wszyscy przenieśli się do domu parafialnego, gdzie podczas obiadu kontynuowano obchody święta. Podczas wspominania 60 lat istnienia parafii głos zabrała p. Stefanią, która opowiedziała historię parafii na podstawie swoich przeżyć, uczestnicząc w powstawianiu parafii od samego początku po dzień dzisiejszy.

Uroczystości modlitewne w Gorzowie Wielkopolskim zakończyła wspólna modlitwa, po której wszyscy w uczestnicy rozjechali się do swoich domów, zabierając ze sobą Boże błogosławieństwo i miłą, ciepłą atmosferę oraz dobre wspomnienia.

Cofnij