Trzeci dzień Świąt - św. Stefana - w Cieplicach

ks. Grzegorz Cebulski, 10.01.2018

Trzeci dzień świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa, to wspomnienie osoby i męczeństwa św. Apostoła i Archidiakona Stefana. Dla diecezji wrocławsko-szczecińskiej to zawsze wyjątkowy dzień. Tak jak imię świętego - dzień ten uroczyście wieńczy pierwsze trzy doby zimowej Paschy, właśnie w Cieplickiej cerkwi- kaplicy; miejscu wybranym przez śp. Arcybiskupa Jeremiasza, jako miejsce spotkań, rekolekcji, wypoczynku, nauki, misji miłosierdzia.

W dniu wigilii święta miało miejsce nabożeństwo Całonocnego Czuwania, któremu przewodził arcybiskup Jerzy – ordynariusz diecezji, wraz z przybyłym i miejscowym duchowieństwem. Natomiast nazajutrz – Boska Liturgia, to już zgromadzenie dziesięciu duchownych wokół swojego arcypasterza, a wraz z nimi „królewskiego kapłaństwa”- wiernych, przybyłych z Jeleniej Góry, Wałbrzycha, Wrocławia, Sokołowska. Skupiona, wspólna modlitwa, wzniosłe kazanie Władyki arcybiskupa Jerzego, uduchowiony śpiew klirosu i dobroduszne słowa podziękowań i życzeń podczas posilnej agapy, zakończyły te kilkanaście dobrych dla duszy godzin, spędzonych w Cieplicach; w tych Cieplicach, gdzie bez wątpienia wspierał swoim wstawiennictwem św. Archidiakon Męczennik Stefan, i obecny był ciepły powiew tchnienia błogosławionej pamięci Władyki Jeremiasza.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij