Wizytacje kanoniczne abp. Jerzego

Redakcja, 10.01.2018

10 stycznia Arcybiskup Jerzy – ordynariusz diecezji wrocławsko – szczecińskiej dokonał wizytacji kanonicznych w parafiach prawosławnych w Zgorzelcu i Zielonej Górze, a także w Lipinach i Kożuchowie. Arcybiskupowi towarzyszył hieromnich Spirydon (Kuziak), który został oddelegowany do pracy duszpasterskiej w diecezji wrocławsko-szczecińskiej. Władyka zapoznał się ze stanem budowy nowej cerkwi w Zgorzelcu i administracyjno-duszpasterską działalnością parafii, na czele której stoi proboszcz ks. Prot. Marek Bonifatiuk. Następnie odwiedził parafię w Zielonej Górze, gdzie trwa przebudowa cerkwi św. Mikołaja. Proboszcz parafii ks. Prot. Andrzej Dudra przedstawił arcybiskupowi plany prac na przyszłość, a także opowiedział o specyfice życia parafialnego w regionie województwa lubuskiego. Kolejnymi zwizytowanymi parafiami były Lipiny i Kożuchów, gdzie od 30 lat posługę duszpasterską pełni ks. mitrat dr Dariusz Ciołka.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij