Abp Jerzy na spotkaniu noworocznym u Konsula Bułgarii

ks. Grzegorz Cebulski, 12.01.2018

11 stycznia w Domu im. Jana Pawła II na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne, którego organizatorem jest Konsulat Bułgarii we Wrocławiu i jednocześnie PB Dachbud- instytucje kierowane przez Pana Jana Chorostowskiego. Tegoroczne Spotkanie było XX –Jubileuszowym. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele rządu Bułgarii, ale też innych państw, władz miejskich i samorządowych, placówek konsularnych, poczet hierarchów kościelnych, rektorzy wyższych uczelni, generalicja, dolnośląska społeczność bułgarska. Konsul Republiki Bułgarii we Wrocławiu Pan Jan Chorostkowski otrzymał odznaczenie Jeźdzca Madarskiego I stopnia, wręczone przez Ivana Kitova, szefa Gabinetu Politycznego oraz członka Rady Ministrów. Miłym akcentem było wręczenie Jubilatowi ikony św. Jana Rylskiego – Patrona Bułgarii. Order Jeźdzca Madarskiego jest najwyższym odznaczeniem Republiki Bułgarii, nadawanym cudzoziemcom przez Prezydenta tego kraju. Pan Konsul otrzymał je za wybitne zasługi na rzecz wzmocnienia i rozwoju stosunków między Polską a Bułgarią, a także jako dowód uznania dla wzorowej pracy placówki konsularnej we Wrocławiu. Jan Chorostowski od lat obejmuje swoim patronatem koncerty, wystawy, pokazy filmowe oraz festiwale, wspiera finansowo szereg projektów i inicjatyw w dziedzinie kultury i historii.

Wśród przemówień wybitnych i zacnych Gości, głos zabrał także Władyka Arcybiskup Jerzy: „…Chrystus –Bóg narodził się jako człowiek, życiem Swoim wskazując i dając przykład, jakim należy stać się, człowiekiem; do tego przykładu, ideału, pan niestrudzenie dąży, przebywając jednocześnie w skromności. Z serca dziękujemy za wszelkie okazywane dobro i modlitewnie będziemy pamiętać i życzyć wszelkich Bożych Łask i błogosławieństwa dla pana i jego rodziny”. Władyka Jerzy podziękował także nagrodzonemu Jubilatowi za szacunek jaki okazywał dla śp. abp. Jeremiasza i wciąż okazuje od wielu lat dla Cerkwi i wszystkich potrzebujących, poprzez swoją filantropijną i donatorską działalność.

Więcej na: http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/74064/Konsul-Republiki-Bulgarii-we-Wroclawiu-z-najwazniejszym-odznaczeniem-nadawanym-cudzoziemcom#prettyPhoto

Zdjęcia: ks. Mieczyław Oleśniewicz, www.radiowroclaw.pl

Cofnij