Uroczystości parafialne w Jeleniej Górze

ks. Grzegorz Cebulski, 15.07.2017

Święto Zwierzchnich Apostołów Piotra i Pawła to zwieńczenie jednego ze starożytnych postów chrześcijańskich, tzw. letniego, w cześć świętych Apostołów zwanego Piotrowym bądź Apostolskim. Wśród dziesiątków parafii pod tym wezwaniem w Polsce, parafia w Jeleniej Górze jest jedną z najstarszych erygowanych parafii na Dolnym Śląsku po II Wojnie Światowej. Placówka powstała dzięki staraniom wielkiej osobowości tamtych lat – ks. mitrata Stefana Bieguna. Od osiemnastu lat posługę duszpasterską wśród wiernych prawosławnych w Jeleniej Górze niesie ks. prot. Bazyli Sawczuk.

Liturgiczne świętowanie wspomnienia apostołów Piotra i Pawła zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy. Po powitaniu arcypasterza u wrót świątyni przez Radę Parafialną wraz z dziećmi oraz przez proboszcza, o. Bazylego Sawczuka, rozpoczęła się Boska Liturgia. Arcybiskupowi Jerzemu wespół celebrowało jedenastu kapłanów – duchownych z diecezji wrocławskiej, warszawsko-bielskiej i Ordynariatu, oraz kapłan z diecezji berlińskiej Cerkwi rosyjskiej i protodiakon katedry wrocławskiej. Podniosła uroczystość stała się okazją do zaproszenia i uczestnictwa w święcie przedstawicieli władz miejskich, na czele z Prezydentem Miasta Marcinem Zawiłą i innymi przedstawicielami samorządu, nadleśnictwa i formacji służb mundurowych.

Podczas „Małego Wejścia” aktem nałożenia podwójnego orarionu na diakona Tomasza Mędryckiego, arcybiskup Jerzy dopełnił paschalną decyzję śp. arcybiskupa Jeremiasza, przyznającego ową nagrodę za oddaną służbę Cerkwi o. Tomaszowi. Po odczytaniu ewangelicznej perykopy arcybiskup Jerzy zwrócił się do obecnych ze słowem homilii, skupiając się na życiu, trudach, zmaganiach i cierpieniach ponoszonych przez apostołów Piotra i Pawła dla Chrystusa i Ewangelii. Z przesłania homilii Władyki wierni usłyszeli o ludzkich charakterach i cechach obydwóch apostołów – charakterach jakże odmiennych od siebie, ich pochodzeniu społecznym, jak i o okolicznościach ich powołania do apostolstwa, cudach uzdrowień przez nich dokonywanych, znoszonych cierpień i prześladowań i w końcu śmierci, jako uwieńczenia niewyobrażalnego trudu głoszenia zbawienia w Chrystusie. Arcybiskup zwrócił uwagę na odszukiwaniu w sobie samym – wzorem apostołów – cech prostej, czystej wiary. Wiary, choć wystawianej na próby, to jednak opoczystej i twardej; jak i połączenia tejże wiary z rozumnym intelektem i wiedzą, które również staną się szansą na spotkanie z Bogiem. Ale nade wszystko – podkreślił władyka – bycia świadomym swojej grzeszności i niegodności, która to świadomość zawsze będzie dla nas początkiem pozyskania Łaski Bożej, dokonującej się w nas i doskonalącej nas poprzez nasze niemoce –o czym świadczył św. ap. Paweł na własnym przykładzie życia.

Liczne grono dorosłych i dzieci, przystępujących do świętej Eucharystii poświadczyło aktywność duszpasterstwa i właściwego rozumienia bycia wspólnotą chrześcijańską w swojej cerkwi-parafii, o czym na zakończenie jeszcze raz wspomniał arcybiskup Jerzy.

Słowa szczególnych podziękowań władyki Jerzego pod adresem chórzystów, usługujących św. Liturgii swoim talentem i doborem modlitewnie głębokiego śpiewu, połączyły się z zachętą naśladowania życia obu apostołów – Koryfeuszy i Filarów Cerkwi, jakim to naśladowcą był św. Jan Chryzostom. Wspomniany hierarcha swoim życiem, jak i egzegezą wszystkich listów apostolskich doskonale wskazał na przesłanie które zostawili nam śww. Apostołowie. Agapa dla gości, jak i parafian, przygotowana w pomieszczeniach barokowej kamienicy parafialnej, stała się miejscem posiłku, składanych życzeń Bożego wspomożenia na następne miesiące i spotkania za rok.

fot. ks. kpt. Łukasz Godun, Jerzy Trofimiuk za: www.orthodox.pl

Cofnij