Abp Jerzy wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. mitrata Jana Kulika

za: www.orthodox.pl, 16.03.2023

14 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe zmarłego 11 marca śp. ks. mitrata Jan Kulika, p.o. proboszcza parafii śww. apostołów Piotra i Pawła w Ełku. Obrzędowi pogrzebu zmarłego kapłana, który miał miejsce w cerkwi śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański. W nabożeństwie żałobnym uczestniczyli także Ich Ekscelencji Najprzewielebniejsi: Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego oraz Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. Ponadto w świątyni obecni byli duchowni z pięciu diecezji: Białostocko-Gdańskiej, Warszawsko-Bielskiej, Lubelsko-Chełmskiej, Łódzko-Poznańskiej oraz Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Chórem złożonym z duchowieństwa dyrygował protodiakon Aleksander Łysynkiewicz z białostockiej katedry św. Mikołaja.

Arcybiskup Jakub, tuż przed początkiem nabożeństwa, przytoczył życiorys śp. ks. Jana Kulika. Podkreślił jego wyjątkowe cechy charakteru jak ciepło ducha, uczynność oraz zaangażowanie w życie Cerkwi. Hierarcha podziękował przybyłym na pogrzeb biskupom oraz licznie zgromadzonemu duchowieństwu. Szczególne podziękowania skierował do matuszki Darii Kulik, która towarzyszyła swemu mężowi przez wszystkie lata jego służby Bogu i Cerkwi.

Z kolei arcybiskup Jerzy podziękował zmarłemu duchownemu za jego wyjątkową przyjaźń, serdeczność i oddanie ludziom. Podkreślił jednocześnie znaczenie codziennej modlitwy za zmarłych.

Ciało śp. ks. Jana Kulika spoczęło na parafialnym cmentarzu tuż obok cerkwi św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej

Cofnij