Tradycje wielu kultur – Misterium śmierci w teologii prawosławnej

Dagmara Batóg, 16.01.2018

10 stycznia w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego na Wrocławskim Rynku, w ramach spotkań Tradycje Wielu Kultur, odbyła się prelekcja pt. „Misterium śmierci wg nauczania Kościoła Prawosławnego”. Podczas spotkania z 30-osobową grupą słuchaczy, ks. Grzegorz Cebulski z Cerkwi śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu, przedstawił prawosławne spojrzenie na kwestię śmierci, przygotowania do niej i stanu duszy ludzkiej po śmierci. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z tradycjami ceremonii pogrzebowych zarówno u osób duchownych różnych stanów, jak i u osób świeckich. Poruszono również kwestie dotyczące dni szczególnych modlitw za zmarłych oraz pogrzebu podczas okresu Wielkanocy.

Bardzo ciekawym i pouczającym dla zebranych była projekcja 30-mintowego filmu pt. „Człowiek przed Bogiem” autorstwa metr. Hilariona, w polskiej wersji językowej. Film należy do serii „Sakramenty” i zaprezentowany odcinek traktował o chorobie, namaszczeniu chorych i posługi pogrzebu.

„Tradycje wielu kultur” to cykl spotkań poświęcony tradycjom innych narodów oraz zwyczajom panującycm w odmiennych kulturach. Jego głównym celem jest propagowanie różnorodności i równości. Na prelekcje zapraszani są przedstawiciele różnych grup etnicznych i religii, którzy zaznajamiają słuchaczami ze swoimi obyczajami, poglądami czy wierzeniami. Prelegentami są m. in. przedstawiciele cerkwi, kościoła rzymskokatolickiego, czy kościoła ewangelicko-augsburskiego. (przyp. red.)

Zdjęcia: Dagmara Batóg

Cofnij