Wigilia Chrztu Pańskiego w Katedrze

ks. Igor Habura, 19.01.2018

18 stycznia w dzień wigilii święta Epifanii – Chrztu Pańskiego, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński sprawował, we wrocławskiej katedrze Narodzenia Bogurodzicy, nabożeństwo Królewskich Godzin Kanonicznych oraz Liturgię św. Bazylego Wielkiego. Bezpośrednio po zakończeniu Liturgii odsłużono wieczernię, podczas której Władyka dokonał Wielkiego Poświęcenia Wody. Wieczorem tego samego dnia Jego Ekscelencja przewodniczył nabożeństwu Całonocnego Czuwania składającemu się z Wielkiego Powieczerza oraz Jutrzni. Podczas nabożeństw Władyce asystowali: proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur, ks. mitrat Konstanty Marczyk, dziekan okręgu wrocławskiego ks. mitrat Aleksander Konachowicz, o. hieromnich Spirydon (Kuziak), ks. Marcin Prokopiuk oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij