Abp Jerzy przewodniczył nabożeństwu Święta Chrztu Pańskiego

ks. Igor Habura, 19.01.2018

19 stycznia w Dzień Chrztu Pańskiego Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył świątecznym uroczystościom we wrocławskiej Katedrze Narodzenia Bogurodzicy. W słowie skierowanym do wiernych Władyka przypomniał historię święta. Zwrócił uwagę, że do IV wieku Boże Narodzenie i Chrzest Pański stanowiły jedno - święto Epifanii, cs. Bogojawlenija. Zwrócił również uwagę na charakterystykę chrztu Janowego. Podkreślił, że symbolika gołębia, pod postacią którego objawił się Święty Duch ma swoje głębokie biblijne znaczenie. Jest on symbolem nie tylko pokoju, ale również zbawienia, gdyż to właśnie gołębica wypuszczona z arki przez Noego powróciła ze świeżą gałązką, zwiastując tym samym koniec potopu. Arcybiskup zwrócił również uwagę na to, że chrzest dzieli ziemskie życie Chrystusa na „przed” i „po”. Przed chrztem Jezus był nikomu nie znaną osobą, jak mniemano synem cieśli, chrzest Janowy był zaś punktem zwrotnym i zarazem początkiem Mesjańskiej misji Syna Bożego. Władyka podkreślał, że chrzest był momentem, w którym Chrystus, będąc bezgrzesznym, dobrowolnie wziął na siebie brzemię ludzkiego upadku, gdyż właśnie w Jordanie ludzie obmywali się ze swoich grzechów, przychodząc do Jana Chrzciciela. Kończąc swoją homilię, Władyka zwrócił uwagę na wielką świętość wody uświęcanej w dzień Chrztu Pańskiego i przypomniał z jaką czcią, szacunkiem i pobożnością należy z nią postępować.

Podczas nabożeństwa abp. Jerzemu asystowali ks. mitrat Konstanty Marczyk, ks. prot. Wiktor Jacewicz, o. hieromnich Spirydon (Kuziak) oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Pod koniec Liturgii J.E. dokonał Wielkiego Poświęcenia Wody, podczas którego odczytane zostały starotestamentowe proroctwa zapowiadające Jordańską Epifanię. Po zakończeniu nabożeństwa przy podchodzeniu do Krzyża, Władyka kropił wiernych święconą wodą.

Zdjęcia: Jan Demczuk

Cofnij