Abp Jerzy na nabożeństwie ekumenicznym w Opolu

Redakcja, 22.01.2018

22 stycznia abp Jerzy – ordynariusz wrocławski i szczeciński wygłosił kazanie w kościele seminaryjnym w Opolu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kazanie zostało wygłoszone podczas nieszporów sprawowanych przez ordynariusza diecezji opolskiej Kościoła rzymskokatolickiego – ks. Biskupa Andrzeja Czaję. Abp Jerzy nawiązał w kazaniu do perykopy ewangelicznej o uzdrowieniu ślepca w Jerychu. Mówił o postawie „idących z przodu”, którzy uciszali wołającego o pomoc ślepca. Opowiedział o praktyce Modlitwy Jezusowej w Kościele prawosławnym, która po części wyrosła na wołaniu ślepca do Jezusa: „Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną”. Wspomniał również o trudnościach w ruchu ekumenicznym i o modlitwie indywidualnej w intencji pomnożenia miłości i jedności wszystkich. Pod koniec nieszporów biskup Andrzej Czają podziękował kaznodziei za wygłoszone słowo. Po nabożeństwie odbyła się wspólna kolacja w refektarzu seminaryjnym.

Zdjęcia: Gabriel Masalski

Cofnij