VIII Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich w Stargardzie

Patryk Miłożemski, 23.01.2018

Z błogosławieństwa abp. Jerzego 20 stycznia w stargardzkiej cerkwi odbył się VIII Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Tego dnia na przemian występowały chóry Echo-Arioso z Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie, Rodzinny Chór Parafii Przymonasterskiej Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i Św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Supraślu oraz Kantorei Der Evangelischen Immanuelkirche z Berlina. Podczas koncertu można było wysłuchać kolęd w językach: polskim, cerkiewno-słowiańskim, niemieckim, ukraińskim. Jak wspomniał inicjator koncertu ks. Jarosław Biryłko uroczystość rokrocznie odbywa się w okresie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Wspólne śpiewanie kolęd i uczestnictwo w tego rodzaju przedsięwzięciach to dobry i zdrowy przejaw ekumenizmu. „Czas świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, święta Teofanii to czas szczególnej miłości, pokoju, nadziei, wiary” - mówił ks. Jarosław Biryłko. Te radosne dni są czasem oddawania Najwyższemu tego co dobre, szlachetne i wartościowe.

Podczas koncertu obecni byli księża kościołów prawosławnego oraz rzymskokatolickiego. Wśród gości obecny był również bp Supraski Andrzej, który przybył na to wydarzenie z chórem z Supraśla. W słowie skierowanym do obecnych Władyka Andrzej podziękował Arcybiskupowi Jerzemu za udzielenie błogosławieństwa na przyjazd do Stargardu i przeżywania tego radosnego okresu wspólnie z mieszkańcami ziem zachodnich. Wśród publiczności nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, miejskich, samorządowców, dyrektorów szkół, prezesów spółek miejskich, przedstawicieli szpitala, straży, policji, wojska oraz więziennictwa.

Zarówno organizatorzy koncertu, jak i występujący chórzyści mieli powody do zadowolenia, gdyż z roku na rok zwiększa się liczba odbiorców i zwolenników tego typu uroczystości. Jednak bez wsparcia finansowego sponsorów i władz miasta organizacja takich imprez kulturalnych nie byłaby możliwa, na co nie jednokrotnie zwracał uwagę ks. Jarosław Biryłko w swoich wystąpieniach.

Miłym akcentem na zakończenie koncertu było wspólne zaśpiewanie kolędy „Gdy się Chrystus rodzi”. Po koncercie uczestnicy udali się na drugą część uroczystości jaką było spotkanie noworoczne, gdzie był przygotowany poczęstunek.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął abp Jerzy ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, Prezydent Stargardu Pan Rafał Zając oraz Starosta stargardzki Pani Iwona Wiśniewska. Organizatorami koncertu była Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność.

Zdjęcia: Tadeusz Surma

Cofnij