Abp Jerzy reprezentował PAKP podczas uroczystości święceń nowych biskupów Kościoła Polskokatolickiego

lektor Jakub Greś, 14.09.2023

9 września 2023 roku we wrocławskiej polskokatolickiej katedrze św. Marii Magdaleny odbyła się wyjątkowa uroczystość, wyświęcenie czterech nowych biskupów polskokatolickich w tym nowego zwierzchnika kościoła – ks. inf. Andrzeja Gontarka.

W tej podniosłej uroczystości jako przedstawiciel Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej uczestniczył arcybiskup Jerzy. Podczas uroczystości ekscelencji towarzyszył sekretarz diecezji ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

Głównym konsekratorem był bp Dick Schoon, zwierzchnik diecezji Haarlemu Kościoła Starokatolickiego w Holandii. Oprócz wyświęcenia nowego zwierzchnika, do godności biskupów zostali podniesieni także ks. inf. Stanisław Bosy (nowy biskup diecezji wrocławskiej), ks. inf. Antoni Norman (nowy biskup diecezji krakowsko-częstochowskiej) oraz ks. Henryk Dąbrowski (nowy biskup pomocniczy diecezji warszawskiej).

Po Mszy Świętej ze słowem pozdrowienia oraz podziękowania za możliwość uczestniczenia w tak podniosłej i wyjątkowej uroczystości zwrócił się Arcybiskup Jerzy.

Cofnij