40 dzień po śmierci ojca Konstantego Marczyka

ks. Igor Habura, 17.09.2023

17 września w niedzielę przypadł 40 dzień po śmierci o. Konstantego Marczyka. Tego dnia, podczas niedzielnej Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze wznoszono szczególne modlitwy w intencji zmarłego.

Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa na środku świątyni sprawowano panichidę, której przewodniczył dziekan wrocławski ks. Aleksander Konachowicz w asyście katedralnego duchowieństwa. Po południu na mogile zmarłego sprawowano litiję w gronie najbliższej rodziny.


Ksiądz mitrat Konstanty Marczyk urodził się w 1941 roku w Synkowcach w woj. podlaskim. Po ukończeniu nauki w 1961 roku w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, 21 września 1962 roku z rąk arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Bazylego przyjął święcenia diakońskie. W latach 1962-1973 o. Konstanty służył jako diakon, a potem protodiakon w Katedrze we Wrocławiu. Ponadto od stycznia 1963r. powierzono mu również obowiązki organizowania życia duchowego, nauki religii i opieki nad wiernymi na terenie Dolnego Śląska w miastach Żmigród, Wołów, a następnie w Ząbkowicach Śląskich. Jak mówił ks. Konstanty, to były trudne czasy m.in. zbierania podpisów wiernych w celu otwierania nowych parafii naszej Diecezji w tychże miejscowościach. Jego niełatwym zadaniem było również zdobywanie materiałów budowlanych, pozyskiwanie sponsorów i rąk do pracy, studentów i wszystkich ludzi dobrej woli, nie tylko prawosławnych, przy odbudowie ze zniszczeń wojennych naszej obecnej Katedry we Wrocławiu.

W niedzielę Triumfu Prawosławia 1973r. protodiakon Konstanty otrzymał święcenia prezbiterskie z rąk Metropolity Bazylego w Katedrze w Warszawie, po czym został mianowany wikariuszem w Katedrze we Wrocławiu, a także proboszczem parafii w Starym Wołowie, z równoczesnym obowiązkiem organizowania nabożeństw i posługi duszpasterskiej w Żmigrodzie, gdzie nie było jeszcze cerkwi.

W latach 1993-2005 o. Konstanty pełnił posługę w Diecezji Łódzko-Poznańskiej i został dekretowany przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Szymona proboszczem Katedry oraz dziekanem Okręgu Łódzkiego. To był też trudny okres służby o. Konstantego, ponieważ oprócz pracy duszpasterskiej rozpoczęły się w Łodzi prace remontowe, początkowo Katedry Św. Aleksandra Newskiego, następnie cerkwi Św. Olgi oraz kaplicy i zabytkowych nagrobków na cmentarzu.

Po przeniesieniu do diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w 2005r., ks. mitrat Konstanty został mianowany proboszczem nowej parafii p.w. Św. Piotra Mohyły, utworzonej w 2001r., mieszczącej się w cerkwi Św. Cyryla i Metodego na Piaskach we Wrocławiu, z odprawą w języku ukraińskim. Posługę proboszcza zakończył w 2019r. Następnie, aż do śmierci był wikariuszem katedralnej parafii we Wrocławiu.

Za swą pracę ks. mitrat Konstanty został wielokrotnie nagrodzony przez zwierzchników naszej Cerkwi, jak i przez władze państwowe.

W Cerkwi kolejno został odznaczony godnością protojereja (1976r.), palicą (1979r.), krzyżem z ozdobami (1989r.), mitrą (1999r.) i dwukrotnie orderem Św. Marii Magdaleny II stopnia (2002r., 2012r.).

Z nagród państwowych otrzymał odznaczenie Urzędu Miasta - zasłużony dla województwa wrocławskiego i miasta Wrocławia (1985r.), Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Radę Państwa (1988r.) oraz podziękowanie z Wydziału d/s Wyznań Miasta Wrocławia za długoletnią pracę na rzecz Kościoła i Państwa (1993r.).

Wieczna o Tobie pamięć Ojcze Konstanty!

Cofnij