Zebranie OSP w Zimnej Wodzie z prawosławnym akcentem

Maja Grohman, 23.01.2018

13 stycznia ks. Marek Bonifatiuk, prawosławny kapelan dolnośląskich strażaków, wziął udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Zimna Woda. W spotkaniu uczestniczyli również proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Trójcy ks. Andrzej Tomaszewskim oraz proboszcz Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy ks. Jerzy Malisz.

Ks. Bonifatiuk przywiózł ze sobą wyjątkowy podarunek jakim była ikona Bogurodzicy. „Dotychczas w naszej remizie towarzyszył nam tylko święty Florian, teraz mamy już ikonę, koło której znajdzie się także krzyż” – mówił Grzegorz Obara, prezes OSP Zimna Woda.

Choć strażackie zebranie miało charakter przede wszystkim sprawozdawczy, było także okazją do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się druhom. Strażacy z Zimnej Wodzie mają na swoim koncie także działalność społeczną, wychowawczą i kulturalną. Miejscowa OSP pełniła wartę przy Bożym Grobie, zabezpieczała Międzynarodowy Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą” w Liścu, jako straż honorowa towarzyszyła Prawosławnemu Arcybiskupowi Wrocławskiemu i Szczecińskiemu Jerzemu, który odwiedził Parafię Prawosławną w Zimnej Wodzie. To tylko część długiej listy działań podjętych przez OSP Zimna Woda w 2017 r.

W zebraniu uczestniczyli m.in. wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, starostwa lubiński Adam Myrda, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Legnica Hubert Kawalec, radny powiatu lubińskiego i jednocześnie prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Wojciech Dziwiński, sołtys Zimnej Wody Aneta Tutko oraz ścisłe kierownictwo Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie z komendantem Erykiem Górskim na czele. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także druhowie z zaprzyjaźnionej jednostki OSP w Zimnej Wodzie z powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim.

Za: http://www.ug.lubin.pl/pierwsze-zebranie-osp-wyjatkowym-akcentem/

Zdjęcia: Maja Grohman

Cofnij