Abp Jerzy przewodniczył nabożeństwu w intencji Wojsk Obrony Terytorialnej

za: www.powp.wp.mil.pl, 06.10.2023

3 października br., już po raz szósty – od momentu ustanowienia Święta Wojsk Obrony Terytorialnej, w cerkwi katedralnej Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, odbyło się nabożeństwo w intencji Wojsk Obrony Terytorialnej oraz z okazji 6-lecia istnienia formacji.

Nabożeństwu dziękczynnemu przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE prof. abp Jerzy (Pańkowski), któremu asystowali kapelani ordynariatu, kapelani niosący posługę w Wojskach Obrony Terytorialnej na szczeblu brygad i batalionów.

We wspólnej modlitwie wziął udział pierwszy żołnierz formacji „Zawsze gOTowych, i zawsze blisko” Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał dyw. Maciej Klisz, któremu towarzyszyła małżonka. Obecni byli również najważniejsi żołnierze z Dowództwa WOT, m.in.: Zastępca Dowódcy WOT płk Mariusz SPECJALSKI, szef sztabu DWOT płk Zbigniew TARGOŃSKI, szefa pionu szkolenia DWOT płk Andrzej GŁOWACKI, starszy podoficer DWOT st. chor. sztab. Mirosław Ziarniak. Udział wzięli także dowódcy brygad i komendanci, dowódcy batalionów oraz osoby reprezentujące dowódców i komendantów. Przybyła także kadra dowódcza, oficerowie, podoficerowie, żołnierze zawodowi i pełniący terytorialną służbę wojskową w brygadach w różnych częściach kraju.

Na samym początku uczestników modlitewnego zebrania przywitał Prawosławny Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. mjr Tomasz Paszko, po czym od początkowej aklamacji rozpoczął się dziękczynny molebien.

Okolicznościowe słowo oraz ekumeniczną modlitwę odmówili także duchowni bratnich wyznań: Rzymskokatolicki Dziekan WOT ks. kan. płk Radosław Michnowski oraz Ewangelicki Dziekan WOT ks. ppor. Mateusz Łaciak - obecni na nabożeństwie.

Na zakończenie słowo do uczestników skierował Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, który na wstępie zaznaczył, że w Kościele prawosławnym trwa oktawa po Święcie Podwyższenia Krzyża Pańskiego, i dlatego na środku świątyni, w jej centrum, znajduje się krzyż. Odwołując się do fragmentu św. Ewangelii odczytanej w trakcie nabożeństwa – poświęconej życiowemu krzyżowi - arcybiskup Jerzy przytoczył krótką historię związaną z życiowym krzyżem pewnego człowieka, który bardzo narzekał na swój życiowy los.

Następnie Władyka odniósł się do treści samej Ewangelii, dzieląc się duchowo-ewangeliczną refleksją, podkreślając znaczenie jej początkowych słów: „Jeśli ktoś chce”. „Dopiero, gdy w pragnienie człowieka, które jest pozytywną odpowiedzią na pytanie: <>, w tą decyzyjność człowieka włącza się moc Boża, ona nasze «chcę» przemienia <>”. (…) Wojska Obrony Terytorialnej opierają się właśnie na takim fundamencie: «Chcę służyć Ojczyźnie». To jest swoisty krzyż. Nie tylko to, co jest negatywne jest krzyżem. Krzyżem jest wszystko to, co utrudnia normalne życie. (…) Czy krzyżem jest służba w wojsku? Oczywiście, że jest. Dlatego, że krzyż chrześcijański, jest zawsze krzyżem niesionym z radością. Krzyż staje się utrapieniem wtedy, kiedy nie widzimy Tego, Który pierwszy wziął na Siebie krzyż”. (…) Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej pokazała przede wszystkim to, że osoby zgłaszające się do wojska, bezinteresownie, nieprzymuszeni, chcą służyć Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi poświęcając swój czas. (…) Wierzę głęboko i jestem przekonany, że osoby, które są w stanie stanąć w szeregach wojska, dobrowolnie, i służyć innym, w głębi duszy muszą być chrześcijanami, i w głębi duszy muszą realizować Ewangelię.” – mówił ordynariusz.

Następnie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Maciej Klisz wyraził podziękowania za modlitwę wieńczącą obchody Święta Wojsk Obrony Terytorialnej i podsumowującą 6 lat działania w służbie. Generał Klisz przekazał Ekscelencji podziękowania za służbę wszystkich księży kapelanów i jednocześnie zwrócił się do ordynariusza z prośbą o dalszą opiekę duchową.

Podniosłą rangę religijnej uroczystości nadawał poczet sztandarowy ze sztandarem wojskowym 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Oprawę wokalną nabożeństwu zapewnia Męski Chór Wojskowy „STRATOS” pod dyrekcją ks. kpt. Rafała Pagóra.

Po nabożeństwie historyczną chwilę uwieczniono pamiątkową fotografią uczestników przed frontem Prawosławnej Katedry Wojskowej.

Cofnij