Abp Jerzy przewodniczył Inauguracji Roku Akademickiego ChAT

za: www.chat.edu.pl, 06.10.2023

5 października 2023 r. w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48 odbyły się uroczystości związane z inauguracją nowego roku akademickiego 2023/2024.

Zgodnie z tradycją naszej Akademii uroczystość inauguracji poprzedzona została nabożeństwem ekumenicznym, które rozpoczęło się o godz. 9:00. Nabożeństwo celebrowane było przez duchownych, reprezentujących trzy tradycje wyznaniowe: ewangelicką, prawosławną i starokatolicką.

O godzinie 10:00 odśpiewaniem Hymnu państwowego rozpoczęła się uroczystość Inauguracji roku akademickiego 2023/2024 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Uroczystości przewodniczył Jego Magnificencja abp. prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), Rektor ChAT, który powitał przybyłych zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, przedstawicieli władz państwowych, parlamentarzystów, dyplomatów, władz samorządowych, rektorów uczelni warszawskich, duchowieństwo, pracowników, absolwentów i studentów ChAT.

Przed przystąpieniem do przemówienia JM Rektor dokonał wspomnienia tych, którzy w tym roku odeszli: Ks. bp prof. zw. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego, który był wieloletnim pracownikiem badawczo-dydaktycznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownikiem Sekcji Teologii Starokatolickiej w Wydziale Teologicznym i Rektorem; od 1995 roku zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP oraz Ordynariuszem Diecezji Warszawskiej. Ks. prof. dr hab. Rościsława Kozłowskiego, wieloletniego pracownika naukowo – dydaktycznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Wygłaszając mowę inauguracyjną JM Rektor ChAT abp. prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) omówił m.in. cele oraz strategie podejmowanych działań, tym samym podsumowując wydarzenia minionego roku akademickiego oraz wskazując kierunki na rozpoczynający się rok akademicki. W przemówieniu odniósł się do kwestii ogólnoakademickich oraz tych związanych z teologią. Zaznaczył, że ubiegły rok w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej należy uznać za stabilny lecz stwierdzenie to w dobie obecnych wydarzeń wcale nie jest takie banalne i oczywiste. JM Rektor odniósł się do problemu coraz bardziej dotykającego obecne młode pokolenie, jakim jest umiejętność cieszenia się z czegokolwiek. Zaznaczył, że czasy, kiedy student szukał nauczyciela-mistrza, zamieniły się w czasy, kiedy w najlepszym przypadku szuka „prestiżowej”, czasem „modnej”, a częściej „łatwej” uczelni. Coraz częściej – aby zachować pracę – to mistrz poszukuje studenta – stwierdził Rektor.

Na zakończenie wystąpienia doceniając wysiłek i zaangażowanie pracowników uczelnie JM Rektor stwierdził: życzę wszystkim nam, aby był on nieco spokojniejszy w każdym wymiarze – społecznym, politycznym i geopolitycznym. Pomyślmy o tych, którzy rozpoczynają swoje studia na pierwszym roku i mają prawo doświadczyć piękna życia studenckiego. Ich szczególnie witam w murach Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Bądźcie rozsądnie krytycznymi studentami i obywatelami względem otaczającej Was rzeczywistości. Nie dajcie sobie zabrać pięknego spojrzenia na zdrowe, mądre i spokojne życie. Miejcie świadomość, że jest ono Wasze i że nie kończy się wraz z upływem studenckich lat. I że jest ono oparte o zasadę zależności przyczyn i skutków, a to rodzi potrzebę świadomej odpowiedzialności za wszystko – za wasze słowa, za wasze czyny i za wasze decyzje. Oby zawsze były one jak najbardziej trafne. Życzę, aby studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ukształtowały Was na inteligentnych, mądrych i myślących ludzi.

W dalszej części wydarzenia miał miejsce najbardziej uroczysty element obchodów inauguracyjnych – Immartykulacja. Symbolicznego aktu nowo przyjętych studentów i doktorantów dokonał prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Prorektor ds. nauki i kształcenia. Po złożeniu ślubowania JM Rektor wręczył reprezentantom kierunków studiów realizowanych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz doktorantom uroczyste immatrykuły.

Uroczystość immatrykulacji nowo przyjętych studentów i doktorantów zakończono odśpiewaniem pieśni Gaude Mater Polonia.

Następnie głos zabrała przedstawicielka studentów i doktorantów. Witając w murach naszej Uczelni nowych kolegów i koleżanki pani mgr Karolina Wyrwicz przytaczając słowa Janusza Korczaka: Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało, zaznaczyła, że nowoprzyjęci studenci naszej Uczelni stali się częścią społeczności akademickiej otwartej na interdyscyplinarny dialog, tolerancję i szacunek dla każdego człowieka.

Ostatnim punktem oficjalnej części Inauguracji Roku Akademickiego w naszej Uczelni było wygłoszenie pierwszego, w nowym roku akademickim wykład pt. Jerzy Nowosielski między tradycją i nowatorstwem. Wygłosił go prof. dr hab. Aleksander Naumow.

W tym roku uroczystości Inauguracji towarzyszyła wystawa: 2023 Rokiem Jerzego Nowosielskiego. Wystawa zlokalizowana jest na pierwszym piętrze siedziby ChAT.

Uroczystość inauguracji zakończono odśpiewaniem hymnu akademickiego Gaudeamus igitur.

Cofnij