Abp Jerzy przewodniczył modlitwie z okazji Święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP

za: www.powp.wp.mil.pl, 09.10.2023

6 października przypada Święto Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Z tej okazji w przeddzień święta w Prawosławnej Parafii Wojskowej w Ciechocinku zostało odprawione dziękczynne nabożeństwo.

Nabożeństwu dziękczynnemu, w intencji wszystkich pracowników Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz ich rodzin, przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy Jego Ekscelencja abp prof. Jerzy (Pańkowski), któremu asystowali kapelani ordynariatu. Zebranych na modlitwie powitał Dziekan Inspektoratu ks. płk Jerzy Mokrauz. Swoim śpiewem nabożeństwo uświetnił męski chór Katapetasma pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni.

We wspólnej modlitwie uczestniczyli m.in.: Zastępca Szefa Inspektoratu – szef logistyki gen. bryg. Piotr Wagner, Zastępca Szefa Inspektoratu – szef sztabu płk Jacek Perkowski, dowódca 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy płk Witold Bartoszek, oraz kadra dowódcza, oficerowie i pracownicy. Bratnie duszpasterstwa reprezentował Dziekan Inspektoratu ks. płk Stanisław Garbacik z Ordynariatu Polowego.

Na zakończenie słowo do uczestników skierował Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, w którym podkreślił wielkie znaczenie niesienia krzyża przez człowieka, w jego chrześcijańskiej drodze ku zbawieniu. Jego Ekscelencja na ręce obecnych oficerów złożył serdeczne podziękowania szefostwu, kadrze i pracowników Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych za okazywaną pomoc i bardzo dobrą współpracę.

Następnego dnia, na Starym Rynku w Bydgoszczy, odbył się uroczysty apel z okazji święta Inspektoratu. Wyjątkowym elementem uroczystości było nadanie jednostce sztandaru. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył go minister Paweł Szrot.

W swoim przemówieniu Szef Inspektoratu gen. dyw. Artur Kępczyński podkreślił podniosłość i ważność tego momentu, w którym jednostka otrzymuje swój sztandar. Ponadto wyrażając słowa podziękowania dla wszystkich żołnierzy i pracowników, jednocześnie podkreślił ogromna rolę jaką pełni Inspektorat w dziele zabezpieczenia logistycznego naszych Sił Zbrojnych.

Sztandar ufundował Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru pod przewodnictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Mikołaja Bogdanowicz, a rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali – Kazimiera Zańczuk ps. „Kruszynka”, kpt. AK Lublin oraz Stanisław Szostak, ps. „Trzynastka”, żołnierz Inspektoratu AK Biłgoraj i sybirak.

Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonali Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp prof. Jerzy (Pańkowski), Ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Krzysztof Włodarczyk oraz Naczelny Kapelan duszpasterstwa ewangelickiego bp Marcin Makula.

Podczas uroczystego apelu Prawosławny Ordynariat WP reprezentowali również ks. płk Jerzy Mokrauz oraz proboszcz Wojskowej Parafii Prawosławnej w Ciechocinku ks. ppłk Mirosław Kuczyński.

Oficjalną cześć uroczystości zakończyła defilada. Dalsza część świętowania miała miejsce przy Torbydzie, gdzie odbył się piknik wojskowy połączony z pokazem sprzętu wojskowego.

Cofnij